Visa allt om Brooklands Helsingborg AB
Visa allt om Brooklands Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 690 35 486 38 402 44 075 60 164 46 762 41 100 48 555 45 565 32 593
Övrig omsättning 123 74 - - 465 406 285 205 141 104
Rörelseresultat (EBIT) 354 -6 -4 284 -1 909 209 329 -1 264 245 -427 -556
Resultat efter finansnetto 228 -221 -4 404 -2 061 43 177 -1 440 39 -581 -656
Årets resultat 228 -221 -18 -1 43 177 -240 39 0 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 380 163 247 769 703 629 45 306 538 733
Omsättningstillgångar 4 251 5 095 6 942 11 920 10 297 8 520 7 463 9 611 8 478 6 360
Tillgångar 4 631 5 258 7 189 12 689 11 000 9 149 7 508 9 917 9 016 7 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 279 500 518 519 477 300 540 501 500
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 8 0 20 13 16
Långfristiga skulder 2 892 2 402 815 5 840 5 900 3 900 3 337 2 886 685 739
Kortfristiga skulder 1 232 2 578 5 874 6 331 4 581 4 764 3 871 6 471 7 817 5 838
Skulder och eget kapital 4 631 5 258 7 189 12 689 11 000 9 149 7 508 9 917 9 016 7 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 343 - 435 420 436 0 0 275 175 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 440 1 808 2 029 2 029 2 057 2 097 1 629 1 371 1 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 58 747 882 747 629 789 750 530 1 045
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 813 35 560 38 402 44 075 60 629 47 168 41 385 48 760 45 706 32 697
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 8 8 8 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 25 690 35 486 4 800 5 509 7 521 6 680 5 871 6 936 7 594 5 432
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 498 381 411 382 390 398 392 360 312
Rörelseresultat, EBITDA 435 63 -4 206 -1 863 248 352 -1 003 506 -172 -313
Nettoomsättningförändring -27,61% -7,59% -12,87% -26,74% 28,66% 13,78% -15,35% 6,56% 39,80% -%
Du Pont-modellen 7,67% -0,11% -59,59% -15,02% 1,91% 3,60% -16,84% 2,54% -4,70% -7,77%
Vinstmarginal 1,38% -0,02% -11,16% -4,32% 0,35% 0,70% -3,08% 0,52% -0,93% -1,69%
Bruttovinstmarginal 10,29% 6,41% 7,38% 14,03% 12,90% 14,45% 12,17% 13,07% 11,40% 12,92%
Rörelsekapital/omsättning 11,75% 7,09% 2,78% 12,68% 9,50% 8,03% 8,74% 6,47% 1,45% 1,60%
Soliditet 10,95% 5,31% 6,96% 4,08% 4,72% 5,21% 4,00% 5,45% 5,56% 7,05%
Kassalikviditet 158,77% 119,67% 20,38% 41,68% 29,75% 40,43% 15,60% 12,21% 44,47% 18,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...