Visa allt om AB Stöd för humandemokrati i Sverige

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 140 86 97 90 131 75 60 90 52 150
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 4 9 9 86 6 5 6 15 94
Resultat efter finansnetto 3 5 9 9 86 7 6 6 14 91
Årets resultat 2 4 6 6 63 3 4 4 10 90
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 197 198 208 202 248 189 191 246 250 437
Tillgångar 197 198 208 202 248 189 191 246 250 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 176 172 166 219 156 163 179 176 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 23 36 36 29 32 29 67 75 271
Skulder och eget kapital 197 198 208 202 248 189 191 246 250 437
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 60 10 10 20 0 0
Omsättning 140 86 97 90 131 75 60 90 52 150
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 4 9 9 86 6 5 6 15 94
Nettoomsättningförändring 62,79% -11,34% 7,78% -31,30% 74,67% 25,00% -33,33% 73,08% -65,33% -%
Du Pont-modellen 1,02% 2,53% 4,33% 4,46% 34,68% 3,17% 2,62% 2,44% 6,40% 21,74%
Vinstmarginal 1,43% 5,81% 9,28% 10,00% 65,65% 8,00% 8,33% 6,67% 30,77% 63,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 126,43% 203,49% 177,32% 184,44% 167,18% 209,33% 270,00% 198,89% 336,54% 110,67%
Soliditet 89,85% 88,89% 82,69% 82,18% 88,31% 82,54% 85,34% 72,76% 70,40% 37,99%
Kassalikviditet 985,00% 860,87% 577,78% 561,11% 855,17% 590,62% 658,62% 367,16% 333,33% 161,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...