Visa allt om AB Stöd för humandemokrati i Sverige
Visa allt om AB Stöd för humandemokrati i Sverige

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning - 140 86 97 90 131 75 60 90 52
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 2 4 9 9 86 6 5 6 15
Resultat efter finansnetto - 3 5 9 9 86 7 6 6 14
Årets resultat - 2 4 6 6 63 3 4 4 10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - 197 198 208 202 248 189 191 246 250
Tillgångar - 197 198 208 202 248 189 191 246 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 177 176 172 166 219 156 163 179 176
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 20 23 36 36 29 32 29 67 75
Skulder och eget kapital - 197 198 208 202 248 189 191 246 250
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 60 10 10 20 0
Omsättning - 140 86 97 90 131 75 60 90 52
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 2 4 9 9 86 6 5 6 15
Nettoomsättningförändring -% 62,79% -11,34% 7,78% -31,30% 74,67% 25,00% -33,33% 73,08% -%
Du Pont-modellen -% 1,02% 2,53% 4,33% 4,46% 34,68% 3,17% 2,62% 2,44% 6,40%
Vinstmarginal -% 1,43% 5,81% 9,28% 10,00% 65,65% 8,00% 8,33% 6,67% 30,77%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 126,43% 203,49% 177,32% 184,44% 167,18% 209,33% 270,00% 198,89% 336,54%
Soliditet -% 89,85% 88,89% 82,69% 82,18% 88,31% 82,54% 85,34% 72,76% 70,40%
Kassalikviditet -% 985,00% 860,87% 577,78% 561,11% 855,17% 590,62% 658,62% 367,16% 333,33%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...