Visa allt om POPROD AB
Visa allt om POPROD AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 938 846 731 597 489 563 423 719 781 746
Övrig omsättning - - - 20 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 81 53 42 -37 49 -44 -20 -144 191
Resultat efter finansnetto 138 81 53 42 -37 49 -44 -23 -144 191
Årets resultat 107 62 43 42 -37 49 -44 -23 -2 102
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 19 28 46 65 121 183
Omsättningstillgångar 527 431 388 282 202 273 189 460 415 493
Tillgångar 527 431 388 291 220 301 236 525 535 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 216 179 136 94 131 82 176 199 291
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 215 209 155 127 170 153 348 336 242
Skulder och eget kapital 527 431 388 291 220 301 236 525 535 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 162 284 280 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 310 310 300 300 252 230 0 0 57 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 109 106 105 88 79 63 98 112 46
Utdelning till aktieägare 90 40 25 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 938 846 731 617 489 563 423 719 781 746
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 938 846 731 597 489 563 423 719 781 373
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 419 245 405 341 309 227 398 468 95
Rörelseresultat, EBITDA 138 81 459 51 -28 67 21 36 -81 258
Nettoomsättningförändring 10,87% 15,73% 22,45% 22,09% -13,14% 33,10% -41,17% -7,94% 4,69% -%
Du Pont-modellen 26,19% 18,79% 13,66% 14,43% -16,82% 16,28% -18,64% -3,81% -26,73% 28,25%
Vinstmarginal 14,71% 9,57% 7,25% 7,04% -7,57% 8,70% -10,40% -2,78% -18,31% 25,60%
Bruttovinstmarginal 94,24% 97,16% 100,00% 95,81% 100,00% 98,93% 98,11% 88,87% 85,28% 88,47%
Rörelsekapital/omsättning 30,17% 25,53% 24,49% 21,27% 15,34% 18,29% 8,51% 15,58% 10,12% 33,65%
Soliditet 53,70% 50,12% 46,13% 46,74% 42,73% 43,52% 34,75% 33,52% 37,20% 58,28%
Kassalikviditet 215,98% 200,47% 185,65% 181,94% 159,06% 160,59% 123,53% 132,18% 121,13% 190,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...