Visa allt om Tillväxtpartner Göteborg AB
Visa allt om Tillväxtpartner Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 539 371 641 1 467 1 400 2 021 2 313 2 846 5 886 3 914
Övrig omsättning - - 52 380 242 279 158 - - 17
Rörelseresultat (EBIT) 48 -199 113 413 227 700 178 231 1 367 1 319
Resultat efter finansnetto -42 -277 207 237 104 605 9 161 1 250 1 157
Årets resultat 238 -277 377 260 179 390 0 67 665 500
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 375 4 424 4 472 4 454 4 945 3 620 3 076 3 111 3 216 3 385
Omsättningstillgångar 639 834 1 279 1 507 985 2 506 2 895 2 988 3 220 2 821
Tillgångar 5 014 5 257 5 751 5 961 5 930 6 127 5 971 6 099 6 435 6 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 883 2 795 3 222 2 995 2 878 2 826 2 563 2 684 2 726 2 173
Obeskattade reserver 245 525 525 757 907 1 065 996 1 047 996 682
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 2 240
Kortfristiga skulder 86 138 204 409 345 436 612 569 913 1 112
Skulder och eget kapital 5 014 5 257 5 751 5 961 5 930 6 127 5 971 6 099 6 435 6 207
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 272 272 276 298 319 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 135 104 132 316 77 116 119 120 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 39 42 86 233 238 283 285 283 272 259
Utdelning till aktieägare 165 150 150 150 0 127 127 120 109 112
Omsättning 539 371 693 1 847 1 642 2 300 2 471 2 846 5 886 3 931
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 270 186 321 734 700 1 011 1 157 1 423 2 943 1 957
Personalkostnader per anställd (tkr) 104 88 128 327 321 349 352 366 371 353
Rörelseresultat, EBITDA 96 -151 163 601 403 876 230 335 1 537 1 506
Nettoomsättningförändring 45,28% -42,12% -56,31% 4,79% -30,73% -12,62% -18,73% -51,65% 50,38% -%
Du Pont-modellen 0,96% -3,50% 5,16% 7,30% 3,86% 11,80% 4,14% 4,71% 21,45% 22,28%
Vinstmarginal 8,91% -49,60% 46,33% 29,65% 16,36% 35,77% 10,68% 10,08% 23,45% 35,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 102,60% 187,60% 167,71% 74,85% 45,71% 102,42% 98,70% 85,00% 39,19% 43,66%
Soliditet 61,31% 60,96% 63,15% 59,60% 59,81% 58,93% 54,93% 56,37% 53,51% 42,92%
Kassalikviditet 743,02% 604,35% 626,96% 368,46% 285,51% 574,77% 473,04% 525,13% 352,68% 253,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...