Visa allt om C-upp Skylt & Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 057 2 149 1 835 3 931 3 525 3 252 3 096 3 481 2 846 2 451
Övrig omsättning - - - - 40 - - 13 - 65
Rörelseresultat (EBIT) -169 36 14 58 106 62 -82 173 133 8
Resultat efter finansnetto -177 33 3 46 89 48 -99 160 114 -13
Årets resultat -177 26 2 34 70 48 -68 115 59 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 38 43 51 17 26 60 95 105 129
Omsättningstillgångar 441 683 662 752 916 773 701 881 631 547
Tillgångar 470 722 706 803 932 799 762 976 736 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 419 393 391 357 287 238 307 191 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 32 32 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 149 28 19 46 55 122 59 87 66 59
Kortfristiga skulder 205 275 294 364 521 390 464 551 448 485
Skulder och eget kapital 470 722 706 803 932 799 762 976 736 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 657 538 594 576 432 432 470 411 422
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 696 131 0 521 336 336 337 317 223 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 270 300 222 491 429 377 380 375 291 220
Utdelning till aktieägare 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 057 2 149 1 835 3 931 3 565 3 252 3 096 3 494 2 846 2 516
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 686 716 918 983 881 813 774 870 712 1 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 367 382 403 337 271 251 257 206 340
Rörelseresultat, EBITDA -160 41 21 70 123 96 -48 220 164 66
Nettoomsättningförändring -4,28% 17,11% -53,32% 11,52% 8,39% 5,04% -11,06% 22,31% 16,12% -%
Du Pont-modellen -35,96% 5,12% 2,12% 7,35% 11,37% 8,01% -10,76% 17,73% 18,07% 1,18%
Vinstmarginal -8,22% 1,72% 0,82% 1,50% 3,01% 1,97% -2,65% 4,97% 4,67% 0,33%
Bruttovinstmarginal 62,28% 75,06% 70,95% 57,21% 54,47% 54,40% 47,25% 51,97% 50,63% 47,37%
Rörelsekapital/omsättning 11,47% 18,99% 20,05% 9,87% 11,21% 11,78% 7,66% 9,48% 6,43% 2,53%
Soliditet 24,89% 58,03% 55,67% 48,69% 38,30% 35,92% 31,23% 33,82% 29,08% 19,67%
Kassalikviditet 140,00% 197,82% 180,95% 153,85% 134,93% 140,77% 106,90% 116,52% 99,78% 82,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...