Visa allt om C-upp Skylt & Reklam Aktiebolag
Visa allt om C-upp Skylt & Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 970 2 057 2 149 1 835 3 931 3 525 3 252 3 096 3 481 2 846
Övrig omsättning 5 - - - - 40 - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -169 36 14 58 106 62 -82 173 133
Resultat efter finansnetto -23 -177 33 3 46 89 48 -99 160 114
Årets resultat -23 -177 26 2 34 70 48 -68 115 59
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 30 38 43 51 17 26 60 95 105
Omsättningstillgångar 305 441 683 662 752 916 773 701 881 631
Tillgångar 327 470 722 706 803 932 799 762 976 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 117 419 393 391 357 287 238 307 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 149 28 19 46 55 122 59 87 66
Kortfristiga skulder 115 205 275 294 364 521 390 464 551 448
Skulder och eget kapital 327 470 722 706 803 932 799 762 976 736
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 657 538 594 576 432 432 470 411
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 543 696 131 0 521 336 336 337 317 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 270 300 222 491 429 377 380 375 291
Utdelning till aktieägare 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 975 2 057 2 149 1 835 3 931 3 565 3 252 3 096 3 494 2 846
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 657 686 716 918 983 881 813 774 870 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 266 324 367 382 403 337 271 251 257 206
Rörelseresultat, EBITDA -10 -160 41 21 70 123 96 -48 220 164
Nettoomsättningförändring -4,23% -4,28% 17,11% -53,32% 11,52% 8,39% 5,04% -11,06% 22,31% -%
Du Pont-modellen -5,50% -35,96% 5,12% 2,12% 7,35% 11,37% 8,01% -10,76% 17,73% 18,07%
Vinstmarginal -0,91% -8,22% 1,72% 0,82% 1,50% 3,01% 1,97% -2,65% 4,97% 4,67%
Bruttovinstmarginal 67,16% 62,28% 75,06% 70,95% 57,21% 54,47% 54,40% 47,25% 51,97% 50,63%
Rörelsekapital/omsättning 9,64% 11,47% 18,99% 20,05% 9,87% 11,21% 11,78% 7,66% 9,48% 6,43%
Soliditet 28,75% 24,89% 58,03% 55,67% 48,69% 38,30% 35,92% 31,23% 33,82% 29,08%
Kassalikviditet 189,57% 140,00% 197,82% 180,95% 153,85% 134,93% 140,77% 106,90% 116,52% 99,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...