Visa allt om BRING CITYMAIL SWEDEN AB
Visa allt om BRING CITYMAIL SWEDEN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 024 477 952 958 813 652 780 162 770 831 762 733 730 820 738 495 670 093 763 486
Övrig omsättning 135 592 124 226 497 498 2 091 568 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 430 -50 217 -45 538 -65 791 -94 033 -104 802 -161 771 -128 749 4 206 33 128
Resultat efter finansnetto -53 949 -47 286 -43 159 -63 765 -91 012 -101 483 -159 263 -128 879 6 446 35 060
Årets resultat -53 949 -36 666 -38 757 -40 642 -78 625 -84 632 -150 901 -94 241 4 004 24 710
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 369 28 539 44 326 53 077 67 915 80 106 89 660 137 577 99 248 87 018
Omsättningstillgångar 179 021 149 759 148 168 197 603 146 160 161 814 201 825 208 512 165 435 186 483
Tillgångar 215 390 178 298 192 494 250 680 214 075 241 920 291 485 346 089 264 683 273 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 904 29 853 66 519 89 668 49 288 93 200 60 612 140 761 157 962 153 958
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 5 201 2 788 3 799 300
Långfristiga skulder 9 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 828 148 445 125 975 161 012 164 787 148 720 225 672 202 540 102 922 119 243
Skulder och eget kapital 215 390 178 298 192 494 250 680 214 075 241 920 291 485 346 089 264 683 273 501
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 424 2 246 2 370 5 151 2 581 2 512 2 196 1 975 1 960 2 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 339 383 314 212 445 472 431 124 431 438 435 922 426 274 424 667 337 967 311 978
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 120 146 101 004 133 048 131 164 127 179 128 983 127 938 138 273 122 160 121 320
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 160 069 1 077 184 814 149 780 660 772 922 763 301 730 820 738 495 670 093 763 486
Nyckeltal
Antal anställda 1 239 1 199 1 773 1 740 1 774 1 834 1 950 1 547 1 325 1 189
Nettoomsättning per anställd (tkr) 827 795 459 448 435 416 375 477 506 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 381 357 334 332 325 316 295 374 358 220
Rörelseresultat, EBITDA -35 181 -39 834 -24 280 -39 693 -64 487 -76 173 -125 205 -89 424 27 820 53 444
Nettoomsättningförändring 7,50% 17,12% 4,29% 1,21% 1,06% 4,37% -1,04% 10,21% -12,23% -%
Du Pont-modellen -24,91% -26,35% -22,23% -25,04% -42,02% -41,61% -54,05% -36,85% 2,47% 12,86%
Vinstmarginal -5,24% -4,93% -5,26% -8,05% -11,67% -13,20% -21,56% -17,27% 0,98% 4,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,54% 0,14% 2,73% 4,69% -2,42% 1,72% -3,26% 0,81% 9,33% 8,81%
Soliditet 5,06% 16,74% 34,56% 35,77% 23,02% 38,53% 20,79% 40,67% 59,68% 56,29%
Kassalikviditet 91,89% 100,89% 117,62% 122,73% 88,70% 108,80% 89,43% 102,95% 160,74% 156,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...