Visa allt om BrodyrBolaget i Valbo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 127 1 192 1 273 1 491 1 551 1 445 1 405 1 523 1 367 1 367
Övrig omsättning 7 63 - - - 20 - 5 - 31
Rörelseresultat (EBIT) 122 100 -220 -53 250 105 -67 11 74 221
Resultat efter finansnetto 120 95 -224 -55 239 87 -99 -34 32 191
Årets resultat 87 54 -48 35 50 14 -1 3 20 74
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 35 90 176 282 404 587 772 956 654
Omsättningstillgångar 464 336 348 427 473 426 350 354 495 412
Tillgångar 464 371 437 603 755 830 937 1 126 1 451 1 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 225 171 244 259 209 194 196 193 195
Obeskattade reserver 41 35 0 176 282 113 46 146 186 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 5 149 163 285 448 277
Kortfristiga skulder 191 110 266 183 209 360 534 500 625 407
Skulder och eget kapital 464 371 437 603 755 830 937 1 126 1 451 1 066
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 310 225 150 125 225 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 405 483 589 689 243 245 425 447 229 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 104 175 234 274 225 207 276 240 181 169
Utdelning till aktieägare 90 80 0 25 50 0 0 0 0 23
Omsättning 1 134 1 255 1 273 1 491 1 551 1 465 1 405 1 528 1 367 1 398
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 564 596 637 746 776 723 703 762 684 684
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 334 415 414 310 287 405 394 324 264
Rörelseresultat, EBITDA 157 155 -134 53 372 289 117 195 225 372
Nettoomsättningförändring -5,45% -6,36% -14,62% -3,87% 7,34% 2,85% -7,75% 11,41% 0,00% -%
Du Pont-modellen 26,29% 27,22% -50,34% -8,79% 33,11% 12,65% -7,15% 0,98% 5,10% 20,73%
Vinstmarginal 10,83% 8,47% -17,28% -3,55% 16,12% 7,27% -4,77% 0,72% 5,41% 16,17%
Bruttovinstmarginal 91,75% 89,93% 85,31% 86,79% 87,11% 82,21% 89,82% 86,67% 86,61% 88,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,22% 18,96% 6,44% 16,36% 17,02% 4,57% -13,10% -9,59% -9,51% 0,37%
Soliditet 56,89% 68,01% 39,13% 61,98% 61,83% 35,21% 24,24% 26,74% 22,53% 30,86%
Kassalikviditet 196,86% 240,91% 104,89% 196,72% 193,78% 100,28% 50,37% 54,20% 60,96% 85,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...