Visa allt om BrodyrBolaget i Valbo AB
Visa allt om BrodyrBolaget i Valbo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 214 1 127 1 192 1 273 1 491 1 551 1 445 1 405 1 523 1 367
Övrig omsättning 106 7 63 - - - 20 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 122 100 -220 -53 250 105 -67 11 74
Resultat efter finansnetto 23 120 95 -224 -55 239 87 -99 -34 32
Årets resultat 16 87 54 -48 35 50 14 -1 3 20
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 35 90 176 282 404 587 772 956
Omsättningstillgångar 446 464 336 348 427 473 426 350 354 495
Tillgångar 446 464 371 437 603 755 830 937 1 126 1 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 232 225 171 244 259 209 194 196 193
Obeskattade reserver 41 41 35 0 176 282 113 46 146 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 149 163 285 448
Kortfristiga skulder 247 191 110 266 183 209 360 534 500 625
Skulder och eget kapital 446 464 371 437 603 755 830 937 1 126 1 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 310 225 150 125 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 636 405 483 589 689 243 245 425 447 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 171 104 175 234 274 225 207 276 240 181
Utdelning till aktieägare 50 90 80 0 25 50 0 0 0 0
Omsättning 1 320 1 134 1 255 1 273 1 491 1 551 1 465 1 405 1 528 1 367
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 607 564 596 637 746 776 723 703 762 684
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 261 334 415 414 310 287 405 394 324
Rörelseresultat, EBITDA 25 157 155 -134 53 372 289 117 195 225
Nettoomsättningförändring 7,72% -5,45% -6,36% -14,62% -3,87% 7,34% 2,85% -7,75% 11,41% -%
Du Pont-modellen 5,61% 26,29% 27,22% -50,34% -8,79% 33,11% 12,65% -7,15% 0,98% 5,10%
Vinstmarginal 2,06% 10,83% 8,47% -17,28% -3,55% 16,12% 7,27% -4,77% 0,72% 5,41%
Bruttovinstmarginal 89,29% 91,75% 89,93% 85,31% 86,79% 87,11% 82,21% 89,82% 86,67% 86,61%
Rörelsekapital/omsättning 16,39% 24,22% 18,96% 6,44% 16,36% 17,02% 4,57% -13,10% -9,59% -9,51%
Soliditet 42,60% 56,89% 68,01% 39,13% 61,98% 61,83% 35,21% 24,24% 26,74% 22,53%
Kassalikviditet 146,56% 196,86% 240,91% 104,89% 196,72% 193,78% 100,28% 50,37% 54,20% 60,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...