Visa allt om Noshjulet AB
Visa allt om Noshjulet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 981 3 293 1 534 557 257 265 326 562 950 1 465
Övrig omsättning 1 260 7 327 8 61 263 44 483 360
Rörelseresultat (EBIT) 50 604 356 38 6 55 209 118 844 768
Resultat efter finansnetto 211 642 373 -59 -30 -205 745 -5 195 1 333 3 260
Årets resultat 281 369 313 -211 -33 -249 1 430 -3 006 1 029 1 759
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 50 279 334 500 1 913 2 151 1 960 13 074 6 489
Omsättningstillgångar 2 662 2 169 990 1 078 860 1 007 1 828 2 358 3 248 4 123
Tillgångar 2 699 2 219 1 269 1 412 1 359 2 920 3 979 4 318 16 322 10 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 531 1 249 880 567 777 810 2 059 629 3 636 2 857
Obeskattade reserver 279 431 267 297 249 249 330 1 230 1 230 1 065
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 0 0 0 0 0 0 0 3 810 4 090
Kortfristiga skulder 390 538 122 548 333 1 860 1 590 2 459 7 646 2 600
Skulder och eget kapital 2 699 2 219 1 269 1 412 1 359 2 920 3 979 4 318 16 322 10 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 112 27 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 519 421 0 - 0 0 83 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 163 132 0 - 0 0 25 40 8 0
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Omsättning 982 3 553 1 541 884 265 326 589 606 1 433 1 825
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 - 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 491 1 647 - - - - 326 562 950 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 285 - - - - 108 162 36 -
Rörelseresultat, EBITDA 50 641 411 103 67 115 270 118 1 164 1 227
Nettoomsättningförändring -70,21% 114,67% 175,40% 116,73% -3,02% -18,71% -41,99% -40,84% -35,15% -%
Du Pont-modellen 8,60% 29,20% 29,39% -3,47% 3,53% -5,00% 27,92% -92,15% 10,52% 7,91%
Vinstmarginal 23,65% 19,68% 24,32% -8,80% 18,68% -55,09% 340,80% -708,01% 180,74% 57,27%
Bruttovinstmarginal 86,24% 48,10% 44,00% 59,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 231,60% 49,53% 56,58% 95,15% 205,06% -321,89% 73,01% -17,97% -462,95% 103,96%
Soliditet 64,79% 71,44% 85,76% 55,66% 70,68% 34,02% 57,86% 35,08% 27,70% 34,15%
Kassalikviditet 682,56% 403,16% 760,66% 196,72% 258,26% 54,14% 114,97% 95,89% 42,48% 158,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...