Visa allt om Annalunda Teknik & Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 476 243 800 726 542 1 021 2 123 1 029 633 1 786
Övrig omsättning - - 6 33 - - 26 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 196 -20 152 18 12 -124 275 81 -40 237
Resultat efter finansnetto 191 -22 152 15 10 -127 272 79 -41 235
Årets resultat 112 13 91 3 5 1 162 64 0 120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 661 254 286 324 306 305 355 365 425 276
Omsättningstillgångar 459 372 458 338 286 255 639 543 203 495
Tillgångar 1 120 626 744 662 591 560 994 908 627 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 643 531 518 427 424 418 478 375 341 401
Obeskattade reserver 91 44 83 47 37 34 164 112 124 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 51 143 187 131 108 352 420 162 201
Skulder och eget kapital 1 120 626 744 662 591 560 994 908 627 771
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 227 - 0 358 126 200 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 0 102 0 58 357 371 178 19 349
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 0 31 71 18 110 229 96 76 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 60 30 60
Omsättning 476 243 806 759 542 1 021 2 149 1 029 633 1 790
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 476 - 800 726 542 511 1 062 515 633 893
Personalkostnader per anställd (tkr) 50 - 147 284 45 231 499 204 285 491
Rörelseresultat, EBITDA 228 12 190 51 36 -100 305 134 15 285
Nettoomsättningförändring 95,88% -69,62% 10,19% 33,95% -46,91% -51,91% 106,32% 62,56% -64,56% -%
Du Pont-modellen 17,59% -3,19% 20,56% 2,72% 2,03% -22,14% 27,67% 9,03% -6,22% 30,74%
Vinstmarginal 41,39% -8,23% 19,12% 2,48% 2,21% -12,14% 12,95% 7,97% -6,16% 13,27%
Bruttovinstmarginal 87,82% 77,78% 66,38% 70,94% 70,11% 77,77% 85,73% 82,99% 95,89% 93,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,00% 132,10% 39,38% 20,80% 28,60% 14,40% 13,52% 11,95% 6,48% 16,46%
Soliditet 63,75% 90,31% 78,33% 69,73% 76,36% 79,12% 60,25% 50,18% 68,63% 67,79%
Kassalikviditet 450,00% 729,41% 320,28% 180,75% 218,32% 236,11% 177,56% 129,29% 125,31% 246,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...