Visa allt om CTIT Kunskap & Resurs AB
Visa allt om CTIT Kunskap & Resurs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 * 2015-08 * 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - -6 -9 -5 -5 -5 -18 -21 -11
Resultat efter finansnetto - - -6 -9 -4 -5 -5 -18 -21 -11
Årets resultat - - -6 -9 -4 -5 -5 -18 -21 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 * 2015-08 * 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - - 92 75 82 87 5 3 4 10
Tillgångar - - 92 75 82 87 5 3 4 10
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - 119 125 135 139 -31 -27 -8 12
Obeskattade reserver - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - -27 -50 -52 -51 36 29 13 -2
Skulder och eget kapital - - 92 75 82 87 5 3 4 10
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - -6 -9 -5 -5 -5 -18 -21 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% 129,35% 166,67% 164,63% 159,77% -620,00% -900,00% -200,00% 120,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 13,89% 10,34% 30,77% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-08: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...