Visa allt om CTIT Kunskap & Resurs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 * 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -6 -9 -5 -5 -5 -18 -21 -11 -18
Resultat efter finansnetto - -6 -9 -4 -5 -5 -18 -21 -11 -18
Årets resultat - -6 -9 -4 -5 -5 -18 -21 -11 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-08 * 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - 92 75 82 87 5 3 4 10 21
Tillgångar - 92 75 82 87 5 3 4 10 21
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 119 125 135 139 -31 -27 -8 12 23
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - -27 -50 -52 -51 36 29 13 -2 -2
Skulder och eget kapital - 92 75 82 87 5 3 4 10 21
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -6 -9 -5 -5 -5 -18 -21 -11 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% 129,35% 166,67% 164,63% 159,77% -620,00% -900,00% -200,00% 120,00% 109,52%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 13,89% 10,34% 30,77% -% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...