Visa allt om Transborders AB
Visa allt om Transborders AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 848 837 734 812 710 921 1 951 3 008 3 124 2 717
Övrig omsättning - 26 83 76 - - - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 128 -18 58 52 8 -9 27 432 831 447
Resultat efter finansnetto 129 -18 59 53 10 -8 31 487 830 450
Årets resultat 104 -18 45 39 7 -9 22 362 608 302
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 259 285 55 547 587 712 311 340 422
Omsättningstillgångar 972 826 842 1 088 629 666 685 1 921 1 914 1 340
Tillgångar 1 145 1 085 1 127 1 142 1 176 1 253 1 397 2 232 2 255 1 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 080 1 027 1 094 1 099 1 110 1 153 1 161 1 439 1 357 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 59 32 43 66 101 236 793 882 732
Skulder och eget kapital 1 145 1 085 1 127 1 142 1 176 1 253 1 397 2 232 2 255 1 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 30 399 371 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 230 253 240 281 203 224 682 1 033 831 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 93 66 66 70 92 420 606 533 434
Utdelning till aktieägare 300 50 50 50 50 50 0 300 280 250
Omsättning 848 863 817 888 710 921 1 951 3 008 3 169 2 717
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 5 5 5 5 5 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 424 167 147 162 142 184 390 430 521 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 154 55 44 60 55 48 233 293 293 303
Rörelseresultat, EBITDA 214 68 138 81 48 116 156 560 965 584
Nettoomsättningförändring 1,31% 14,03% -9,61% 14,37% -22,91% -52,79% -35,14% -3,71% 14,98% -%
Du Pont-modellen 11,27% -1,66% 5,24% 4,73% 0,85% -0,64% 2,36% 21,82% 36,94% 25,54%
Vinstmarginal 15,21% -2,15% 8,04% 6,65% 1,41% -0,87% 1,69% 16,19% 26,66% 16,56%
Bruttovinstmarginal 96,23% 95,10% 95,50% 94,21% 97,61% 82,52% 96,87% 97,84% 96,99% 91,20%
Rörelsekapital/omsättning 106,96% 91,64% 110,35% 128,69% 79,30% 61,35% 23,01% 37,50% 33,03% 22,38%
Soliditet 94,32% 94,65% 97,07% 96,23% 94,39% 92,02% 83,11% 64,47% 60,69% 57,96%
Kassalikviditet 1 495,38% 1 400,00% 2 631,25% 2 530,23% 953,03% 659,41% 240,25% 242,24% 217,01% 183,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...