Visa allt om Roslagens Plåtkonsult Aktiebolag
Visa allt om Roslagens Plåtkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 309 9 142 9 550 7 792 6 866 7 328 5 460 4 640 4 465 3 464
Övrig omsättning 27 58 139 52 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 992 1 246 658 1 510 1 375 1 410 535 770 167 317
Resultat efter finansnetto 2 222 1 299 634 1 305 1 020 1 158 51 666 208 280
Årets resultat 1 993 744 326 621 410 539 3 299 153 113
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 1 409 1 393 1 291 352 32 104 147 162 172
Omsättningstillgångar 5 099 3 582 3 362 3 149 2 727 3 476 2 417 2 271 2 127 2 112
Tillgångar 5 643 4 991 4 756 4 441 3 079 3 508 2 522 2 419 2 289 2 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 237 1 144 1 000 774 653 963 724 1 021 722 744
Obeskattade reserver 1 465 1 855 1 577 1 428 1 086 797 487 636 456 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 694 694 694 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 941 1 298 1 484 1 545 1 341 1 748 1 311 762 1 111 1 084
Skulder och eget kapital 5 643 4 991 4 756 4 441 3 079 3 508 2 522 2 419 2 289 2 284
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 669 417 301 587 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 144 2 836 2 761 2 462 1 990 1 775 1 210 993 1 201 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 111 - 0 - - -
Sociala kostnader 1 475 1 400 1 328 1 358 901 1 751 1 003 565 696 326
Utdelning till aktieägare 2 100 900 600 0 500 500 300 300 0 175
Omsättning 10 336 9 200 9 689 7 844 6 866 7 328 5 460 4 640 4 465 3 464
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 5 5 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 473 1 524 1 592 1 299 1 373 1 466 1 365 1 160 1 116 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) 716 750 803 664 604 738 684 489 650 545
Rörelseresultat, EBITDA 1 992 1 246 658 1 521 1 396 1 465 607 839 230 375
Nettoomsättningförändring 12,77% -4,27% 22,56% 13,49% -6,30% 34,21% 17,67% 3,92% 28,90% -%
Du Pont-modellen 39,48% 26,33% 13,84% 34,07% 44,79% 40,68% 21,25% 33,77% 9,26% 14,49%
Vinstmarginal 21,61% 14,37% 6,89% 19,42% 20,08% 19,47% 9,82% 17,61% 4,75% 9,56%
Bruttovinstmarginal 91,45% 87,28% 100,00% 94,56% 91,61% 92,59% 90,53% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,63% 24,98% 19,66% 20,59% 20,19% 23,58% 20,26% 32,52% 22,75% 29,68%
Soliditet 59,89% 51,91% 46,89% 41,13% 47,20% 44,20% 42,94% 61,14% 45,89% 46,92%
Kassalikviditet 262,70% 275,96% 226,55% 203,82% 203,36% 198,86% 184,36% 298,03% 191,45% 194,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...