Visa allt om Roslagens Plåtkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 142 9 550 7 792 6 866 7 328 5 460 4 640 4 465 3 464 3 264
Övrig omsättning 58 139 52 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 246 658 1 510 1 375 1 410 535 770 167 317 398
Resultat efter finansnetto 1 299 634 1 305 1 020 1 158 51 666 208 280 395
Årets resultat 744 326 621 410 539 3 299 153 113 189
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 409 1 393 1 291 352 32 104 147 162 172 91
Omsättningstillgångar 3 582 3 362 3 149 2 727 3 476 2 417 2 271 2 127 2 112 1 967
Tillgångar 4 991 4 756 4 441 3 079 3 508 2 522 2 419 2 289 2 284 2 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 144 1 000 774 653 963 724 1 021 722 744 926
Obeskattade reserver 1 855 1 577 1 428 1 086 797 487 636 456 455 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 694 694 694 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 298 1 484 1 545 1 341 1 748 1 311 762 1 111 1 084 767
Skulder och eget kapital 4 991 4 756 4 441 3 079 3 508 2 522 2 419 2 289 2 284 2 059
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 669 417 301 587 384 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 836 2 761 2 462 1 990 1 775 1 210 993 1 201 345 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 111 - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 400 1 328 1 358 901 1 751 1 003 565 696 326 361
Utdelning till aktieägare 900 600 0 500 500 300 300 0 175 295
Omsättning 9 200 9 689 7 844 6 866 7 328 5 460 4 640 4 465 3 464 3 264
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 5 5 4 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 524 1 592 1 299 1 373 1 466 1 365 1 160 1 116 1 732 1 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 750 803 664 604 738 684 489 650 545 638
Rörelseresultat, EBITDA 1 246 658 1 521 1 396 1 465 607 839 230 375 433
Nettoomsättningförändring -4,27% 22,56% 13,49% -6,30% 34,21% 17,67% 3,92% 28,90% 6,13% -%
Du Pont-modellen 26,33% 13,84% 34,07% 44,79% 40,68% 21,25% 33,77% 9,26% 14,49% 19,38%
Vinstmarginal 14,37% 6,89% 19,42% 20,08% 19,47% 9,82% 17,61% 4,75% 9,56% 12,22%
Bruttovinstmarginal 87,28% 100,00% 94,56% 91,61% 92,59% 90,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,98% 19,66% 20,59% 20,19% 23,58% 20,26% 32,52% 22,75% 29,68% 36,76%
Soliditet 51,91% 46,89% 41,13% 47,20% 44,20% 42,94% 61,14% 45,89% 46,92% 57,74%
Kassalikviditet 275,96% 226,55% 203,82% 203,36% 198,86% 184,36% 298,03% 191,45% 194,83% 256,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...