Visa allt om Velocity Management Group AB
Visa allt om Velocity Management Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 346 5 856 5 862 5 827 5 616 2 514 3 643 3 314 3 243 2 965
Övrig omsättning - - - - 229 150 - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -275 -207 483 438 550 -380 227 75 335 1
Resultat efter finansnetto -274 -211 477 430 541 -388 218 68 330 -8
Årets resultat -138 2 277 234 323 -77 138 92 165 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 31 63 69 62 71
Omsättningstillgångar 2 660 2 040 2 240 2 411 2 359 1 283 1 859 1 705 1 529 1 255
Tillgångar 2 660 2 040 2 240 2 411 2 367 1 315 1 921 1 774 1 591 1 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 687 1 649 1 647 1 370 1 136 813 890 752 660 494
Obeskattade reserver 0 136 351 231 122 0 311 289 359 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 973 254 241 809 1 109 502 720 733 572 563
Skulder och eget kapital 2 660 2 040 2 240 2 411 2 367 1 315 1 921 1 774 1 591 1 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 996 946 835 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 353 240 212 183 627 1 061 419 282 215 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 234 167 171 154 421 816 868 806 743 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 346 5 856 5 862 5 827 5 845 2 664 3 643 3 317 3 243 2 965
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 3 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 173 5 856 5 862 5 827 1 872 503 729 829 811 741
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 407 385 340 364 396 480 540 482 394
Rörelseresultat, EBITDA -275 -207 483 438 554 -366 246 93 360 31
Nettoomsättningförändring 8,37% -0,10% 0,60% 3,76% 123,39% -30,99% 9,93% 2,19% 9,38% -%
Du Pont-modellen -10,30% -10,15% 21,56% 18,17% 23,24% -28,90% 11,82% 4,28% 21,12% 0,08%
Vinstmarginal -4,32% -3,53% 8,24% 7,52% 9,79% -15,12% 6,23% 2,29% 10,36% 0,03%
Bruttovinstmarginal 11,55% 7,86% 19,43% 18,26% 33,17% 85,16% 98,90% 96,80% 99,48% 94,50%
Rörelsekapital/omsättning 26,58% 30,50% 34,10% 27,49% 22,26% 31,07% 31,27% 29,33% 29,51% 23,34%
Soliditet 63,42% 86,03% 85,75% 63,88% 51,79% 61,83% 58,26% 54,12% 57,73% 51,75%
Kassalikviditet 273,38% 803,15% 929,46% 298,02% 212,71% 255,58% 258,19% 232,61% 267,31% 222,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...