Visa allt om Waxin Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 70 511 767 296 368 668 696 632 733 673
Övrig omsättning - 2 917 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -113 2 725 71 -108 -5 164 221 289 319 279
Resultat efter finansnetto -139 2 726 74 -103 8 168 221 303 323 265
Årets resultat -18 1 595 44 -6 4 93 122 218 232 191
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 472 5 003 2 088 2 250 2 412 2 563 2 724 2 689 2 811 2 938
Omsättningstillgångar 464 351 710 418 603 609 527 624 452 180
Tillgångar 4 936 5 354 2 799 2 668 3 015 3 171 3 251 3 313 3 263 3 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 954 4 171 2 616 2 572 2 658 2 754 2 861 2 938 2 920 2 788
Obeskattade reserver 578 699 18 0 100 97 55 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Kortfristiga skulder 405 484 165 96 257 320 334 374 343 179
Skulder och eget kapital 4 936 5 354 2 799 2 668 3 015 3 171 3 251 3 313 3 263 3 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 40 0 80 100 200 200 200 100
Omsättning 70 3 428 767 296 368 668 696 632 733 673
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -110 2 728 233 54 159 326 383 411 458 416
Nettoomsättningförändring -86,30% -33,38% 159,12% -19,57% -44,91% -4,02% 10,13% -13,78% 8,92% -%
Du Pont-modellen -2,27% 50,90% 2,64% -3,86% 0,27% 5,33% 6,80% 9,15% 9,96% 9,05%
Vinstmarginal -160,00% 533,27% 9,65% -34,80% 2,17% 25,30% 31,75% 47,94% 44,34% 41,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,29% -26,03% 71,06% 108,78% 94,02% 43,26% 27,73% 39,56% 14,87% 0,15%
Soliditet 89,24% 88,09% 93,96% 96,40% 90,60% 89,10% 89,25% 88,68% 89,49% 89,44%
Kassalikviditet 114,57% 72,52% 430,30% 435,42% 234,63% 190,31% 157,78% 166,84% 131,78% 100,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...