Visa allt om Gas & Gasolmästarna GGM Aktiebolag
Visa allt om Gas & Gasolmästarna GGM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 16 230 10 572 9 491 9 692 11 839 9 060 9 483 7 958 6 378 6 616
Övrig omsättning 110 50 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 855 -155 617 358 798 476 878 99 225 311
Resultat efter finansnetto 839 -155 607 357 761 472 872 84 203 294
Årets resultat 431 4 354 241 470 278 514 106 107 163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 7 13 28 52 102 109 105 189 96
Omsättningstillgångar 4 504 4 676 4 534 4 189 4 499 3 786 3 620 2 751 3 172 2 635
Tillgångar 4 641 4 683 4 546 4 217 4 550 3 887 3 729 2 856 3 361 2 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 501 2 370 2 366 2 088 1 896 1 667 1 509 1 095 1 079 1 032
Obeskattade reserver 858 646 849 730 700 600 515 379 455 410
Avsättningar (tkr) 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 50 150 0
Kortfristiga skulder 1 171 1 668 1 331 1 400 1 954 1 621 1 705 1 332 1 679 1 290
Skulder och eget kapital 4 641 4 683 4 546 4 217 4 550 3 887 3 729 2 856 3 361 2 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 572 520 572 624 624 538 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 473 868 602 53 218 245 297 240 51 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 740 462 378 335 335 345 370 355 272 201
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 220 90 60
Omsättning 16 340 10 622 9 491 9 692 11 839 9 060 9 483 7 958 6 378 6 616
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 410 5 286 3 164 3 231 3 946 3 020 3 161 2 653 2 126 3 308
Personalkostnader per anställd (tkr) 762 684 333 337 787 407 449 421 300 342
Rörelseresultat, EBITDA 881 -149 632 380 841 521 929 199 316 371
Nettoomsättningförändring 53,52% 11,39% -2,07% -18,13% 30,67% -4,46% 19,16% 24,77% -3,60% -%
Du Pont-modellen 18,44% -3,29% 13,57% 8,66% 17,54% 12,27% 23,65% 3,54% 6,69% 11,42%
Vinstmarginal 5,27% -1,46% 6,50% 3,77% 6,74% 5,26% 9,30% 1,27% 3,53% 4,72%
Bruttovinstmarginal 41,06% 28,30% 39,53% 35,98% 36,66% 38,09% 41,81% 37,46% 38,41% 32,24%
Rörelsekapital/omsättning 20,54% 28,45% 33,75% 28,78% 21,50% 23,90% 20,19% 17,83% 23,41% 20,33%
Soliditet 68,31% 61,37% 65,81% 62,27% 53,01% 54,26% 50,41% 47,89% 41,85% 48,60%
Kassalikviditet 162,08% 127,04% 132,23% 131,71% 131,78% 110,12% 127,10% 89,56% 86,18% 82,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...