Visa allt om Orrtornet AB
Visa allt om Orrtornet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 382 773 900 1 134 16 0 0 5 3 964
Övrig omsättning 4 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 71 100 -49 762 1 -7 -13 -15 -16 -8
Resultat efter finansnetto -25 70 104 -49 772 2 -8 -14 16 -6 3
Årets resultat -25 70 104 -49 772 2 -8 -14 16 -6 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 705 47 027 36 182 10 087 48 026 39 050 34 314 29 826 199 299
Omsättningstillgångar 1 306 837 746 468 565 270 258 965 19 610 6 709
Tillgångar 53 011 47 864 36 928 10 555 48 591 39 321 34 572 30 791 19 809 7 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 017 8 096 8 026 7 922 44 818 38 646 33 954 29 569 6 167 6 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 676 36 606 20 020 0 0 0 0 0 10 350 0
Kortfristiga skulder 1 318 3 163 8 882 2 633 3 772 674 618 1 222 3 291 834
Skulder och eget kapital 53 011 47 864 36 928 10 555 48 591 39 321 34 572 30 791 19 809 7 008
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 200 1 200 1 200 1 200 1 280 720 720 720 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 301 1 073 1 069 1 091 1 063 1 011 941 1 021 1 148 922
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 981 1 008 851 1 376 1 314 1 287 1 046 1 126 1 041 902
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 386 773 900 1 134 16 0 0 5 3 964
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 691 387 450 1 67 8 - - 3 1 982
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 642 1 654 1 560 1 840 1 789 1 810 1 359 1 434 1 479 1 201
Rörelseresultat, EBITDA 205 159 207 -49 611 152 73 149 128 84 92
Nettoomsättningförändring 78,78% -14,11% 89 900,00% -99,25% 737,50% -% -% -100,00% -99,87% -%
Du Pont-modellen -0,04% 0,15% 0,28% -471,23% 0,01% -0,02% -% -% 0,04% 0,06%
Vinstmarginal -1,66% 9,18% 11,56% -4 973 800,00% 3,73% -43,75% -% -% 160,00% 0,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,87% -300,91% -904,00% -216 500,00% -2 393,28% -2 525,00% -% -% 326 380,00% 148,21%
Soliditet 15,12% 16,91% 21,73% 75,05% 92,24% 98,28% 98,21% 96,03% 31,13% 88,09%
Kassalikviditet 99,09% 26,46% 8,40% 17,77% 14,98% 40,06% 41,75% 78,97% 71,53% 58,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...