Visa allt om Hälso Teamet i Norrköping AB
Visa allt om Hälso Teamet i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 727 4 478 4 655 4 891 4 279 4 234 4 300 3 723 3 685 3 382
Övrig omsättning 501 386 430 492 181 179 144 133 154 203
Rörelseresultat (EBIT) -16 6 15 10 3 -54 63 164 124 240
Resultat efter finansnetto -25 -4 7 1 -9 -59 55 153 106 216
Årets resultat -25 -9 4 1 -9 -57 33 106 103 216
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 180 201 227 256 285 142 170 373 400
Omsättningstillgångar 477 558 612 541 1 444 927 453 295 610 422
Tillgångar 696 738 812 769 1 699 1 212 596 464 983 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 111 120 116 115 124 216 183 76 -27
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 243 0 0 0 213 122 0 0 234 98
Kortfristiga skulder 367 626 692 653 1 371 966 379 281 672 751
Skulder och eget kapital 696 738 812 769 1 699 1 212 596 464 983 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 372 413 193 535 257 241 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 093 1 858 1 875 1 574 1 350 1 441 1 201 1 150 1 273 1 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 805 696 720 702 649 630 613 600 601 539
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Omsättning 5 228 4 864 5 085 5 383 4 460 4 413 4 444 3 856 3 839 3 585
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 8 6 8 7 13 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 675 560 582 611 713 529 614 286 263 260
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 329 331 340 413 290 347 157 157 156
Rörelseresultat, EBITDA 11 26 42 38 33 -24 160 367 165 290
Nettoomsättningförändring 5,56% -3,80% -4,83% 14,30% 1,06% -1,53% 15,50% 1,03% 8,96% -%
Du Pont-modellen -2,30% 0,81% 1,85% 1,43% 0,18% -4,46% 10,57% 35,56% 12,61% 29,20%
Vinstmarginal -0,34% 0,13% 0,32% 0,22% 0,07% -1,28% 1,47% 4,43% 3,36% 7,10%
Bruttovinstmarginal 90,44% 89,57% 91,11% 91,96% 92,01% 89,99% 88,12% 89,28% 90,42% 92,25%
Rörelsekapital/omsättning 2,33% -1,52% -1,72% -2,29% 1,71% -0,92% 1,72% 0,38% -1,68% -9,73%
Soliditet 12,50% 15,04% 14,78% 15,08% 6,77% 10,23% 36,24% 39,44% 7,73% -3,28%
Kassalikviditet 109,54% 76,04% 81,65% 76,11% 102,48% 91,61% 107,92% 97,51% 88,24% 54,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...