Visa allt om Hälso Teamet i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 478 4 655 4 891 4 279 4 234 4 300 3 723 3 685 3 382 3 260
Övrig omsättning 386 430 492 181 179 144 133 154 203 216
Rörelseresultat (EBIT) 6 15 10 3 -54 63 164 124 240 -18
Resultat efter finansnetto -4 7 1 -9 -59 55 153 106 216 -42
Årets resultat -9 4 1 -9 -57 33 106 103 216 -42
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 201 227 256 285 142 170 373 400 450
Omsättningstillgångar 558 612 541 1 444 927 453 295 610 422 465
Tillgångar 738 812 769 1 699 1 212 596 464 983 822 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 120 116 115 124 216 183 76 -27 -243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 213 122 0 0 234 98 294
Kortfristiga skulder 626 692 653 1 371 966 379 281 672 751 864
Skulder och eget kapital 738 812 769 1 699 1 212 596 464 983 822 915
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 372 413 193 535 257 241 205 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 858 1 875 1 574 1 350 1 441 1 201 1 150 1 273 1 170 1 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 696 720 702 649 630 613 600 601 539 557
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
Omsättning 4 864 5 085 5 383 4 460 4 413 4 444 3 856 3 839 3 585 3 476
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 6 8 7 13 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 560 582 611 713 529 614 286 263 260 251
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 331 340 413 290 347 157 157 156 160
Rörelseresultat, EBITDA 26 42 38 33 -24 160 367 165 290 32
Nettoomsättningförändring -3,80% -4,83% 14,30% 1,06% -1,53% 15,50% 1,03% 8,96% 3,74% -%
Du Pont-modellen 0,81% 1,85% 1,43% 0,18% -4,46% 10,57% 35,56% 12,61% 29,20% -1,97%
Vinstmarginal 0,13% 0,32% 0,22% 0,07% -1,28% 1,47% 4,43% 3,36% 7,10% -0,55%
Bruttovinstmarginal 89,57% 91,11% 91,96% 92,01% 89,99% 88,12% 89,28% 90,42% 92,25% 91,72%
Rörelsekapital/omsättning -1,52% -1,72% -2,29% 1,71% -0,92% 1,72% 0,38% -1,68% -9,73% -12,24%
Soliditet 15,04% 14,78% 15,08% 6,77% 10,23% 36,24% 39,44% 7,73% -3,28% -26,56%
Kassalikviditet 76,04% 81,65% 76,11% 102,48% 91,61% 107,92% 97,51% 88,24% 54,73% 51,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...