Visa allt om Ewertssons Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om Ewertssons Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 639 2 393 2 090 1 672 1 629 1 788 1 756 1 668 2 621 1 293
Övrig omsättning 45 - - - - - - 41 - 29
Rörelseresultat (EBIT) 364 342 161 -23 39 100 223 111 376 45
Resultat efter finansnetto 364 342 162 -23 43 102 221 108 360 32
Årets resultat 283 197 122 11 22 73 162 82 188 24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 30 0 0 4 18 64 137 191 212
Omsättningstillgångar 1 235 1 090 893 779 873 769 837 694 760 481
Tillgångar 1 536 1 120 893 779 877 787 900 831 951 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 747 643 546 425 413 462 539 437 455 267
Obeskattade reserver 153 153 66 62 100 89 89 89 97 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 0 0 0 0 0 0 0 92 197
Kortfristiga skulder 435 324 282 294 363 237 274 306 307 229
Skulder och eget kapital 1 536 1 120 893 779 877 787 900 831 951 693
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 676 644 595 581 679 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 805 816 780 750 18 12 11 11 13 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 416 418 406 389 361 308 255 249 289 228
Utdelning till aktieägare 300 180 100 0 0 70 150 60 100 0
Omsättning 2 684 2 393 2 090 1 672 1 629 1 788 1 756 1 709 2 621 1 322
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 320 1 197 1 045 836 815 894 878 834 1 311 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 616 630 597 573 532 491 443 432 494 415
Rörelseresultat, EBITDA 413 349 161 -19 53 146 297 185 446 132
Nettoomsättningförändring 10,28% 14,50% 25,00% 2,64% -8,89% 1,82% 5,28% -36,36% 102,71% -%
Du Pont-modellen 23,70% 30,54% 18,14% -2,82% 4,90% 12,96% 24,78% 13,60% 39,54% 6,49%
Vinstmarginal 13,79% 14,29% 7,75% -1,32% 2,64% 5,70% 12,70% 6,77% 14,35% 3,48%
Bruttovinstmarginal 76,96% 82,37% 81,67% 86,78% 86,07% 81,43% 83,49% 82,73% 84,17% 97,06%
Rörelsekapital/omsättning 30,31% 32,01% 29,23% 29,01% 31,31% 29,75% 32,06% 23,26% 17,28% 19,49%
Soliditet 56,40% 68,07% 66,91% 60,42% 55,50% 67,04% 67,18% 60,30% 55,19% 38,53%
Kassalikviditet 262,76% 305,86% 278,37% 226,19% 207,44% 270,89% 247,45% 175,49% 189,25% 86,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...