Visa allt om Jan Åke Jonsson Murning AB
Visa allt om Jan Åke Jonsson Murning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 441 3 543 4 319 4 688 3 795 3 357 2 902 4 072 4 932 3 501
Övrig omsättning 1 2 - 8 - 34 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 300 -416 242 239 7 55 21 118 102 52
Resultat efter finansnetto 273 -447 211 202 -18 22 -10 62 62 7
Årets resultat 270 -318 124 111 1 26 -5 31 32 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 371 435 532 430 458 406 453 482 549 574
Omsättningstillgångar 1 382 644 1 428 963 903 1 174 729 1 297 1 011 972
Tillgångar 1 753 1 079 1 960 1 393 1 361 1 580 1 182 1 778 1 559 1 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 239 557 433 322 321 295 317 286 255
Obeskattade reserver 3 0 129 78 28 48 63 69 52 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 435 271 485 328 466 354 367 566 704 684
Kortfristiga skulder 807 570 790 554 546 858 455 826 517 571
Skulder och eget kapital 1 753 1 079 1 960 1 393 1 361 1 580 1 182 1 778 1 559 1 546
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 727 777 396 392 401 406 357 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 639 1 440 651 617 732 750 662 713 999 958
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 438 315 318 284 318 363 377 408 503 413
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 5 442 3 545 4 319 4 696 3 795 3 391 2 902 4 072 4 932 3 501
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 360 886 1 080 1 563 1 265 1 119 967 1 357 1 233 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 527 440 432 578 490 505 483 512 465 560
Rörelseresultat, EBITDA 388 -319 338 296 47 102 72 185 179 166
Nettoomsättningförändring 53,57% -17,97% -7,87% 23,53% 13,05% 15,68% -28,73% -17,44% 40,87% -%
Du Pont-modellen 17,11% -38,55% 12,35% 17,16% 0,51% 3,48% 1,78% 6,64% 6,54% 3,36%
Vinstmarginal 5,51% -11,74% 5,60% 5,10% 0,18% 1,64% 0,72% 2,90% 2,07% 1,49%
Bruttovinstmarginal 58,06% 58,85% 59,48% 52,88% 49,43% 58,36% 64,47% 53,44% 51,99% 63,67%
Rörelsekapital/omsättning 10,57% 2,09% 14,77% 8,72% 9,41% 9,41% 9,44% 11,57% 10,02% 11,45%
Soliditet 29,17% 22,15% 33,55% 35,21% 25,18% 22,56% 28,89% 20,62% 20,75% 18,17%
Kassalikviditet 145,97% 66,67% 147,97% 135,38% 109,34% 109,56% 107,25% 136,80% 180,66% 142,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...