Visa allt om Magnetic Analysis Nordic AB
Visa allt om Magnetic Analysis Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 648 57 520 21 173 70 721 46 797 28 285 25 726 36 302 18 187 19 228
Övrig omsättning - 929 329 1 032 109 24 31 120 88 28
Rörelseresultat (EBIT) -8 614 -1 945 -6 571 9 408 4 346 -498 600 8 269 1 815 900
Resultat efter finansnetto -8 647 -2 528 -6 852 9 051 4 097 -641 360 7 931 1 621 781
Årets resultat -8 647 -2 528 -3 449 5 175 2 045 -111 148 7 004 1 621 781
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 401 1 842 2 467 985 2 280 2 388 1 558 1 651 1 334 1 013
Omsättningstillgångar 14 720 39 839 30 917 31 695 20 496 16 588 17 318 17 587 5 971 7 871
Tillgångar 16 120 41 681 33 384 32 681 22 776 18 976 18 876 19 237 7 306 8 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 770 17 417 13 151 16 600 11 425 9 379 9 490 9 342 2 338 881
Obeskattade reserver 0 0 0 3 402 1 403 118 648 530 0 0
Avsättningar (tkr) 738 1 029 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500
Kortfristiga skulder 6 612 23 235 20 233 12 679 9 949 9 478 8 738 8 865 4 468 7 503
Skulder och eget kapital 16 120 41 681 33 384 32 681 22 776 18 976 18 876 19 237 7 306 8 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 478 568 586 598 544 556 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 592 6 501 6 960 5 965 6 046 5 908 5 486 4 259 3 450 2 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 325 3 023 3 160 2 930 3 257 3 040 2 768 2 210 1 822 1 325
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 648 58 449 21 502 71 753 46 906 28 309 25 757 36 422 18 275 19 256
Nyckeltal
Antal anställda 13 15 15 14 15 16 16 9 10 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 973 3 835 1 412 5 052 3 120 1 768 1 608 4 034 1 819 3 846
Personalkostnader per anställd (tkr) 707 649 726 679 682 616 556 784 589 843
Rörelseresultat, EBITDA -8 028 -1 319 -6 017 10 228 5 226 73 1 113 8 847 2 430 1 332
Nettoomsättningförändring -78,01% 171,67% -70,06% 51,12% 65,45% 9,95% -29,13% 99,60% -5,41% -%
Du Pont-modellen -53,43% -4,66% -19,58% 28,91% 19,17% -2,60% 3,18% 43,06% 24,94% 11,74%
Vinstmarginal -68,10% -3,38% -30,86% 13,36% 9,33% -1,74% 2,34% 22,82% 10,02% 5,42%
Bruttovinstmarginal 57,85% 54,70% -2,79% 46,01% 54,40% 32,94% 56,27% 50,55% 59,67% 42,21%
Rörelsekapital/omsättning 64,10% 28,87% 50,46% 26,89% 22,54% 25,14% 33,35% 24,03% 8,26% 1,91%
Soliditet 54,40% 41,79% 39,39% 58,47% 54,70% 49,88% 52,81% 50,55% 32,00% 9,92%
Kassalikviditet 171,04% 154,78% 89,02% 226,82% 163,26% 149,58% 181,57% 173,50% 88,99% 73,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...