Visa allt om Elfver Byggservice AB
Visa allt om Elfver Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 197 25 305 17 170 24 276 22 769 15 999 17 257 25 617 18 909 18 945
Övrig omsättning - 2 15 - - 27 - - 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 651 636 -110 942 816 608 203 1 497 1 490 900
Resultat efter finansnetto 1 653 659 -63 985 863 612 207 1 607 1 538 891
Årets resultat 1 018 629 179 668 440 473 166 912 796 448
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 371 474 188 348 527 270 386 257 371 291
Omsättningstillgångar 9 254 8 666 6 488 10 213 8 261 7 564 6 092 7 306 7 566 6 099
Tillgångar 9 625 9 140 6 676 10 561 8 788 7 834 6 477 7 562 7 937 6 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 754 3 536 3 507 3 728 3 460 3 320 3 047 3 181 2 569 2 023
Obeskattade reserver 1 621 1 285 1 455 1 765 1 705 1 469 1 524 1 573 1 273 873
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 250 4 319 1 714 5 068 3 623 3 045 1 906 2 808 4 095 3 494
Skulder och eget kapital 9 625 9 140 6 676 10 561 8 788 7 834 6 477 7 562 7 937 6 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 720 720 730 720 720 720 642 504 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 340 1 514 1 149 1 237 1 263 923 925 1 618 1 023 1 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 839 717 718 922 839 647 621 772 662 543
Utdelning till aktieägare 1 000 800 600 400 400 300 200 300 300 250
Omsättning 26 197 25 307 17 185 24 276 22 769 16 026 17 257 25 617 18 933 18 945
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 239 5 061 4 293 6 069 5 692 4 000 4 314 6 404 3 782 3 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 642 597 692 744 756 606 605 780 476 449
Rörelseresultat, EBITDA 1 753 830 50 1 121 997 785 377 1 612 1 605 984
Nettoomsättningförändring 3,52% 47,38% -29,27% 6,62% 42,32% -7,29% -32,63% 35,48% -0,19% -%
Du Pont-modellen 17,18% 7,21% -0,96% 9,33% 9,82% 7,81% 3,26% 21,34% 19,38% 14,46%
Vinstmarginal 6,31% 2,60% -0,37% 4,06% 3,79% 3,83% 1,22% 6,30% 8,13% 4,88%
Bruttovinstmarginal 87,54% 87,99% 86,90% 89,74% 87,66% 90,06% 100,00% 90,20% 90,12% 20,12%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 17,18% 27,80% 21,19% 20,37% 28,25% 24,26% 17,56% 18,36% 13,75%
Soliditet 52,14% 49,65% 69,53% 47,62% 53,67% 56,20% 64,38% 57,04% 43,92% 41,50%
Kassalikviditet 217,74% 200,65% 378,53% 201,52% 228,02% 248,41% 319,62% 260,19% 184,76% 173,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...