Visa allt om FLINKFILM AB
Visa allt om FLINKFILM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 975 2 089 1 086 2 471 2 614 1 656 1 062 678 1 366 1 310
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 298 421 93 -26 673 473 464 289 675 380
Resultat efter finansnetto 838 419 95 -17 612 474 474 286 675 381
Årets resultat 695 228 47 -21 431 342 326 204 484 270
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 66 51 62 95 116 60 44 8 4
Omsättningstillgångar 2 328 1 998 1 878 1 759 1 917 1 640 1 456 1 328 1 383 860
Tillgångar 2 360 2 064 1 929 1 821 2 012 1 756 1 517 1 372 1 391 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 026 1 487 1 720 1 672 1 837 1 563 1 313 1 080 968 594
Obeskattade reserver 228 142 27 0 0 9 10 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 435 183 148 175 184 194 293 424 270
Skulder och eget kapital 2 360 2 064 1 929 1 821 2 012 1 756 1 517 1 372 1 391 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 286 334 100 14 0 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 33 264 81 492 0 0 0 2 15 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 21 92 36 170 120 129 38 29 50 104
Utdelning till aktieägare 160 156 461 0 143 157 92 92 92 110
Omsättning 975 2 089 1 086 2 471 2 614 1 656 1 062 678 1 366 1 310
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 089 1 086 2 471 2 614 1 656 1 062 678 1 366 1 310
Personalkostnader per anställd (tkr) - 432 134 814 463 512 210 164 194 495
Rörelseresultat, EBITDA 320 443 120 7 715 487 476 294 677 381
Nettoomsättningförändring -53,33% 92,36% -56,05% -5,47% 57,85% 55,93% 56,64% -50,37% 4,27% -%
Du Pont-modellen 35,55% 20,49% 5,03% -0,93% 34,05% 26,99% 31,64% 21,06% 48,53% 44,10%
Vinstmarginal 86,05% 20,25% 8,93% -0,69% 26,21% 28,62% 45,20% 42,63% 49,41% 29,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 227,90% 74,82% 156,08% 65,20% 66,64% 87,92% 118,83% 152,65% 70,20% 45,04%
Soliditet 93,38% 77,41% 90,20% 91,82% 91,30% 89,39% 87,03% 78,72% 69,59% 68,75%
Kassalikviditet 2 196,23% 459,31% 1 026,23% 1 188,51% 1 095,43% 891,30% 750,52% 453,24% 326,18% 318,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...