Visa allt om Kåken Mölndal Fastighets AB
Visa allt om Kåken Mölndal Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 845 519 0 12 1 173 1 211 1 205 419 395 362
Övrig omsättning - - 517 494 452 447 431 802 - -
Rörelseresultat (EBIT) 621 -1 239 161 229 -132 205 203 203 134 116
Resultat efter finansnetto 575 -1 395 97 1 207 -227 147 150 88 29 19
Årets resultat 575 -1 395 68 2 255 3 147 106 80 88 29 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 175 3 258 11 041 8 059 8 170 5 047 4 567 4 585 3 764 3 832
Omsättningstillgångar 935 583 145 1 325 3 127 263 329 310 30 26
Tillgångar 4 110 3 841 11 186 9 384 11 297 5 310 4 896 4 895 3 794 3 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 764 189 4 874 4 806 4 050 1 103 1 020 940 216 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 498 39 39 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 488 5 612 2 956 2 500 2 157 1 953 2 037 1 998 2 097
Kortfristiga skulder 3 346 164 701 1 622 3 249 2 011 1 884 1 917 1 579 1 573
Skulder och eget kapital 4 110 3 841 11 186 9 384 11 297 5 310 4 896 4 895 3 794 3 858
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 391 367 366 323 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 329 371 356 283 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 20 67 265 345 337 196 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 4 090 0 1 300 0 0 0 0 0
Omsättning 845 519 517 506 1 625 1 658 1 636 1 221 395 362
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 2 2 1 1 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 587 606 1 205 419 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 496 546 1 069 802 - -
Rörelseresultat, EBITDA 704 -1 164 294 363 -18 326 311 311 245 223
Nettoomsättningförändring 62,81% -% -100,00% -98,98% -3,14% 0,50% 187,59% 6,08% 9,12% -%
Du Pont-modellen 15,11% -32,26% -% 17,49% -0,37% 3,92% 4,15% 4,15% 3,53% 3,01%
Vinstmarginal 73,49% -238,73% -% 13 675,00% -3,58% 17,18% 16,85% 48,45% 33,92% 32,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,92%
Rörelsekapital/omsättning -285,33% 80,73% -% -2 475,00% -10,40% -144,34% -129,05% -383,53% -392,15% -427,35%
Soliditet 18,59% 4,92% 43,57% 51,21% 45,62% 21,31% 21,42% 19,20% 5,69% 4,87%
Kassalikviditet 27,94% 355,49% 20,68% 81,69% 96,24% 13,08% 17,46% 16,17% 1,90% 1,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...