Visa allt om Expo Medica Svenska AB
Visa allt om Expo Medica Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 326 10 555 10 756 10 829 10 897 10 736 5 944 5 903 7 626 6 742
Övrig omsättning 6 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 773 458 145 -744 -1 010 855 -349 -4 3 447 3 211
Resultat efter finansnetto 757 412 103 -827 -1 072 755 -383 38 3 446 3 217
Årets resultat 520 221 77 72 -987 453 -107 26 2 480 2 314
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 446 992 1 672 2 431 1 895 1 909 1 309 449 5 6
Omsättningstillgångar 2 302 2 491 1 512 1 413 3 333 1 731 1 430 1 360 8 009 4 559
Tillgångar 2 747 3 483 3 184 3 844 5 228 3 640 2 739 1 809 8 013 4 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 959 439 218 141 69 1 056 603 710 684 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 276 276 276
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 788 3 044 2 966 3 703 5 159 2 584 1 985 823 7 053 3 602
Skulder och eget kapital 2 747 3 483 3 184 3 844 5 228 3 640 2 739 1 809 8 013 4 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 479 412 414 559 394 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 973 1 845 2 323 2 330 2 407 2 048 1 173 314 205 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 963 966 598 889 828 766 553 252 61 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 332 10 558 10 756 10 829 10 897 10 736 5 944 5 903 7 626 6 742
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 6 6 3 6 4 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 832 2 111 1 793 1 805 3 632 1 789 1 486 2 952 7 626 6 742
Personalkostnader per anställd (tkr) 735 563 497 633 1 232 553 603 531 252 221
Rörelseresultat, EBITDA 1 183 1 068 891 -92 -468 1 255 -152 52 3 449 3 213
Nettoomsättningförändring 7,30% -1,87% -0,67% -0,62% 1,50% 80,62% 0,69% -22,59% 13,11% -%
Du Pont-modellen 28,14% 13,18% 4,71% -19,35% -19,32% 23,68% -12,67% 2,49% 43,24% 70,49%
Vinstmarginal 6,83% 4,35% 1,39% -6,87% -9,27% 8,03% -5,84% 0,76% 45,44% 47,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,86% 61,44%
Rörelsekapital/omsättning 4,54% -5,24% -13,52% -21,15% -16,76% -7,95% -9,34% 9,10% 12,54% 14,19%
Soliditet 34,91% 12,60% 6,85% 3,67% 1,32% 29,01% 22,02% 50,23% 11,02% 19,40%
Kassalikviditet 128,75% 81,83% 50,98% 38,16% 64,61% 66,99% 72,04% 165,25% 113,55% 126,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...