Visa allt om Depeche AB
Visa allt om Depeche AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 20 0 600 550 10 106 41 142 1 147
Övrig omsättning - - - - 96 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 -534 -770 418 538 -208 -309 -249 -147 173
Resultat efter finansnetto -881 -2 075 -5 084 42 414 7 674 -134 5 2 069 -147 167
Årets resultat -881 -1 624 -5 548 41 178 5 850 -134 5 2 069 -147 167
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 559 46 517 48 454 57 972 12 727 8 711 9 716 10 979 6 026 51
Omsättningstillgångar 221 399 654 869 11 510 199 212 3 279 151 352
Tillgångar 46 780 46 917 49 109 58 841 24 236 8 909 9 928 14 259 6 177 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 799 41 681 43 305 48 853 12 319 7 540 7 723 14 219 6 150 296
Obeskattade reserver 0 0 440 440 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 959 5 009 5 089 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 227 275 9 548 11 917 1 368 2 205 40 27 107
Skulder och eget kapital 46 780 46 917 49 109 58 841 24 236 8 909 9 928 14 259 6 177 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 70 70 211 100 98 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 310 378 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 97 119 0 31 31 79 45 42 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 20 0 600 646 10 106 41 142 1 147
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 35 20 - 600 550 10 106 41 142 1 147
Personalkostnader per anställd (tkr) - 407 535 - 13 101 289 145 139 391
Rörelseresultat, EBITDA -10 -474 -710 478 538 -208 -303 -241 -140 183
Nettoomsättningförändring 75,00% -% -100,00% 9,09% -% -90,57% 158,54% -71,13% -87,62% -%
Du Pont-modellen -0,15% -4,40% -% 72,12% 31,96% -0,85% 0,77% 14,55% -2,38% 42,93%
Vinstmarginal -200,00% -10 320,00% -% 7 072,67% 1 408,36% -760,00% 71,70% 5 058,54% -103,52% 15,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 568,57% 860,00% -% -1 446,50% -74,00% -11 690,00% -1 880,19% 7 900,00% 87,32% 21,36%
Soliditet 87,21% 88,84% 88,88% 83,58% 50,83% 84,63% 77,79% 99,72% 99,56% 73,45%
Kassalikviditet 1 004,55% 175,77% 237,82% 9,10% 96,58% 14,55% 9,61% 8 197,50% 559,26% 328,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...