Visa allt om Automobil och Event i Stockholm AB
Visa allt om Automobil och Event i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 254 502 277 16 0 704 5 162 1 059 1 646 1 446
Övrig omsättning - - 400 227 304 964 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 91 75 -66 -636 -32 2 781 -138 158 442
Resultat efter finansnetto 63 91 75 -1 002 -633 -19 2 772 -151 137 443
Årets resultat 34 51 70 -991 -4 1 1 573 -113 65 347
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 385 391 431 396 533 341 536 693 153
Omsättningstillgångar 397 528 192 98 1 195 2 433 3 467 504 367 922
Tillgångar 782 913 583 529 1 591 2 966 3 808 1 040 1 060 1 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 548 514 463 393 1 384 1 439 1 688 114 237 482
Obeskattade reserver 41 24 0 0 15 650 671 0 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 85 166 0
Kortfristiga skulder 192 374 121 136 192 878 1 450 841 619 593
Skulder och eget kapital 782 913 583 529 1 591 2 966 3 808 1 040 1 060 1 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 11 312 106 329 0 216 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 258 0 0 251 592 358 343 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 0 94 16 126 125 322 150 155 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 250 0 60 170
Omsättning 254 502 677 243 304 1 668 5 162 1 059 1 646 1 446
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 3 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 277 16 - 704 1 721 1 059 823 723
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 361 33 428 504 417 509 359 293
Rörelseresultat, EBITDA 68 107 101 -40 -499 134 2 931 34 330 471
Nettoomsättningförändring -49,40% 81,23% 1 631,25% -% -100,00% -86,36% 387,44% -35,66% 13,83% -%
Du Pont-modellen 8,70% 9,97% 12,86% -14,56% -% -0,47% 73,03% -12,79% 15,19% 41,21%
Vinstmarginal 26,77% 18,13% 27,08% -481,25% -% -1,99% 53,87% -12,56% 9,78% 30,64%
Bruttovinstmarginal 98,03% 99,60% 96,39% 56,25% -% 19,18% 92,33% 61,66% 76,06% 80,57%
Rörelsekapital/omsättning 80,71% 30,68% 25,63% -237,50% -% 220,88% 39,07% -31,82% -15,31% 22,75%
Soliditet 74,17% 58,35% 79,42% 74,29% 87,68% 64,67% 57,31% 10,96% 24,94% 44,84%
Kassalikviditet 206,77% 141,18% 158,68% 72,06% 622,40% 277,11% 239,10% 59,93% 59,29% 155,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...