Visa allt om Wallins Åkeri i Lummelunda Aktiebolag
Visa allt om Wallins Åkeri i Lummelunda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 046 8 414 7 934 8 516 9 141 9 372 8 615 8 385 6 915 6 376
Övrig omsättning - 19 5 - - 40 18 8 - 16
Rörelseresultat (EBIT) 805 109 -95 -168 840 1 527 1 622 1 972 1 392 1 157
Resultat efter finansnetto 851 35 -203 -317 695 1 424 1 534 1 785 1 297 1 048
Årets resultat 301 101 113 93 756 1 041 882 699 301 267
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 297 8 352 9 248 10 333 8 383 9 274 5 830 6 911 3 151 3 828
Omsättningstillgångar 3 260 2 301 2 479 2 384 3 970 3 863 4 264 3 672 3 063 1 912
Tillgångar 10 556 10 653 11 727 12 717 12 353 13 138 10 095 10 583 6 214 5 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 376 5 075 4 974 4 861 4 768 4 138 3 217 2 435 1 825 1 524
Obeskattade reserver 2 690 2 225 2 325 2 676 3 126 3 451 3 451 3 116 2 300 1 423
Avsättningar (tkr) 0 1 449 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 729 0 2 302 3 418 2 793 3 637 1 775 2 470 674 1 321
Kortfristiga skulder 1 761 1 903 2 126 1 762 1 667 1 911 1 651 2 562 1 415 1 471
Skulder och eget kapital 10 556 10 653 11 727 12 717 12 353 13 138 10 095 10 583 6 214 5 740
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 000 1 052 1 110 1 082 1 022 784 837 837 854 902
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 517 1 373 1 442 1 436 1 239 1 150 984 788 641 661
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 974 983 936 932 928 769 735 695 668 618
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 120 100 0 0
Omsättning 9 046 8 433 7 939 8 516 9 141 9 412 8 633 8 393 6 915 6 392
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 8 7 7 7 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 005 1 052 992 1 217 1 306 1 339 1 723 2 096 1 729 1 594
Personalkostnader per anställd (tkr) 368 430 430 469 459 388 515 583 547 547
Rörelseresultat, EBITDA 1 936 1 296 1 070 902 1 772 2 941 2 831 3 017 2 136 1 909
Nettoomsättningförändring 7,51% 6,05% -6,83% -6,84% -2,46% 8,79% 2,74% 21,26% 8,45% -%
Du Pont-modellen 8,54% 1,25% -0,45% -0,90% 7,22% 11,99% 16,17% 18,83% 22,71% 20,26%
Vinstmarginal 9,96% 1,58% -0,67% -1,34% 9,76% 16,81% 18,94% 23,77% 20,40% 18,24%
Bruttovinstmarginal 98,14% 97,18% 97,84% 97,13% 97,81% 98,77% 98,67% 99,12% 99,73% 99,01%
Rörelsekapital/omsättning 16,57% 4,73% 4,45% 7,30% 25,19% 20,83% 30,33% 13,24% 23,83% 6,92%
Soliditet 70,81% 63,93% 57,88% 53,73% 57,25% 50,86% 57,06% 44,21% 56,02% 44,40%
Kassalikviditet 181,89% 119,18% 112,89% 130,53% 235,99% 202,15% 258,27% 143,33% 216,47% 129,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...