Visa allt om Trafik & Teknik Lerums Bilskadecenter AB
Visa allt om Trafik & Teknik Lerums Bilskadecenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 392 2 142 3 117 4 461 6 128 5 769 4 348 4 056 4 185 4 931
Övrig omsättning 294 10 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 28 63 -250 -341 509 427 240 39 79 147
Resultat efter finansnetto 28 60 -252 -339 510 418 230 2 72 133
Årets resultat 28 60 -252 0 273 216 118 21 25 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 49 70 141 182 138 178 222 282 148
Omsättningstillgångar 760 640 669 1 036 1 647 1 797 1 005 1 116 557 909
Tillgångar 780 689 739 1 177 1 829 1 935 1 183 1 338 839 1 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 497 437 689 939 786 687 570 549 524
Obeskattade reserver 0 0 0 0 350 220 110 50 90 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Kortfristiga skulder 256 193 302 488 540 929 385 718 192 464
Skulder och eget kapital 780 689 739 1 177 1 829 1 935 1 183 1 338 839 1 057
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 750 780 766 672 576 493 502 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 790 598 430 746 824 582 282 276 235 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 228 190 334 473 474 377 281 254 246 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 120 118 0 0 0
Omsättning 2 686 2 152 3 132 4 461 6 128 5 769 4 348 4 056 4 185 4 931
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 797 714 779 1 115 1 532 1 442 1 087 1 014 1 046 2 466
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 140 387 186 230 406 291 262 254 345
Rörelseresultat, EBITDA 40 100 -204 -266 590 502 319 154 181 274
Nettoomsättningförändring 11,67% -31,28% -30,13% -27,20% 6,22% 32,68% 7,20% -3,08% -15,13% -%
Du Pont-modellen 3,59% 9,29% -33,56% -28,29% 28,38% 22,07% 20,29% 3,06% 9,77% 13,91%
Vinstmarginal 1,17% 2,99% -7,96% -7,46% 8,47% 7,40% 5,52% 1,01% 1,96% 2,98%
Bruttovinstmarginal 57,48% 62,70% 100,00% 57,01% 58,62% 51,14% 49,84% 45,73% 45,62% 34,76%
Rörelsekapital/omsättning 21,07% 20,87% 11,77% 12,28% 18,06% 15,05% 14,26% 9,81% 8,72% 9,02%
Soliditet 67,31% 72,13% 59,13% 58,54% 65,44% 49,00% 64,93% 45,29% 73,16% 54,34%
Kassalikviditet 296,88% 331,61% 221,52% 212,30% 305,00% 193,43% 261,04% 144,57% 286,46% 182,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...