Visa allt om Sabai Sabai AB
Visa allt om Sabai Sabai AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 443 2 336 2 526 2 293 2 213 2 504 2 476 1 503 994 796
Övrig omsättning 210 193 264 167 92 156 120 41 560 126
Rörelseresultat (EBIT) 357 52 137 303 22 -63 184 -138 -136 -703
Resultat efter finansnetto 335 44 112 266 -3 -84 169 -136 -148 -706
Årets resultat 335 44 112 266 -3 -84 169 -136 -148 -706
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 243 265 275 295 315 335 292 233 278
Omsättningstillgångar 47 3 40 38 27 199 139 116 246 154
Tillgångar 262 245 305 313 322 513 474 407 479 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -95 -430 -474 -585 -851 -849 -765 -934 -798 -651
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 212 200 0 0
Kortfristiga skulder 358 676 779 899 1 173 1 362 1 026 1 141 1 278 1 082
Skulder och eget kapital 262 245 305 313 322 513 474 407 479 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 030 1 146 1 292 943 1 013 1 200 1 054 805 660 624
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 314 358 381 307 328 393 352 271 215 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 653 2 529 2 790 2 460 2 305 2 660 2 596 1 544 1 554 922
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 611 584 505 573 553 626 619 376 249 199
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 378 339 320 336 405 361 277 225 211
Rörelseresultat, EBITDA 377 75 160 323 42 -43 204 -121 -91 -617
Nettoomsättningförändring 4,58% -7,52% 10,16% 3,62% -11,62% 1,13% 64,74% 51,21% 24,87% -%
Du Pont-modellen 136,26% 21,22% 44,92% 96,81% 6,83% -12,28% 38,82% -33,17% -28,39% -162,50%
Vinstmarginal 14,61% 2,23% 5,42% 13,21% 0,99% -2,52% 7,43% -8,98% -13,68% -88,19%
Bruttovinstmarginal 96,19% 94,39% 93,15% 95,16% 95,30% 91,97% 94,06% 95,68% 91,15% 89,70%
Rörelsekapital/omsättning -12,73% -28,81% -29,26% -37,55% -51,78% -46,45% -35,82% -68,20% -103,82% -116,58%
Soliditet -36,26% -175,51% -155,41% -186,90% -264,29% -165,50% -161,39% -229,48% -166,60% -150,69%
Kassalikviditet 13,13% 0,44% 5,13% 4,23% 0,60% 5,51% 3,51% 3,77% 12,68% 3,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...