Visa allt om Sabai Sabai AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 336 2 526 2 293 2 213 2 504 2 476 1 503 994 796 104
Övrig omsättning 193 264 167 92 156 120 41 560 126 40
Rörelseresultat (EBIT) 52 137 303 22 -63 184 -138 -136 -703 -850
Resultat efter finansnetto 44 112 266 -3 -84 169 -136 -148 -706 -851
Årets resultat 44 112 266 -3 -84 169 -136 -148 -706 -851
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 243 265 275 295 315 335 292 233 278 365
Omsättningstillgångar 3 40 38 27 199 139 116 246 154 432
Tillgångar 245 305 313 322 513 474 407 479 432 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -430 -474 -585 -851 -849 -765 -934 -798 -651 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 212 200 0 0 0
Kortfristiga skulder 676 779 899 1 173 1 362 1 026 1 141 1 278 1 082 741
Skulder och eget kapital 245 305 313 322 513 474 407 479 432 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 146 1 292 943 1 013 1 200 1 054 805 660 624 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 358 381 307 328 393 352 271 215 177 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 529 2 790 2 460 2 305 2 660 2 596 1 544 1 554 922 144
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 584 505 573 553 626 619 376 249 199 52
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 339 320 336 405 361 277 225 211 108
Rörelseresultat, EBITDA 75 160 323 42 -43 204 -121 -91 -617 -717
Nettoomsättningförändring -7,52% 10,16% 3,62% -11,62% 1,13% 64,74% 51,21% 24,87% 665,38% -%
Du Pont-modellen 21,22% 44,92% 96,81% 6,83% -12,28% 38,82% -33,17% -28,39% -162,50% -106,78%
Vinstmarginal 2,23% 5,42% 13,21% 0,99% -2,52% 7,43% -8,98% -13,68% -88,19% -817,31%
Bruttovinstmarginal 94,39% 93,15% 95,16% 95,30% 91,97% 94,06% 95,68% 91,15% 89,70% -75,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,81% -29,26% -37,55% -51,78% -46,45% -35,82% -68,20% -103,82% -116,58% -297,12%
Soliditet -175,51% -155,41% -186,90% -264,29% -165,50% -161,39% -229,48% -166,60% -150,69% 6,91%
Kassalikviditet 0,44% 5,13% 4,23% 0,60% 5,51% 3,51% 3,77% 12,68% 3,51% 43,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...