Visa allt om Stenblocks Måleri Aktiebolag
Visa allt om Stenblocks Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 926 1 251 1 186 1 095 1 090 857 884 782 911 912
Övrig omsättning 2 84 13 18 - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 51 60 18 1 -5 31 -49 25 21
Resultat efter finansnetto -158 49 59 16 1 -7 29 -54 23 20
Årets resultat -127 27 32 11 1 -7 29 -54 20 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 12 15 0 11 18 1 3 7 15
Omsättningstillgångar 235 341 334 304 325 256 231 196 288 256
Tillgångar 243 353 349 304 337 274 232 200 295 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 174 147 115 105 104 111 82 136 116
Obeskattade reserver 0 32 19 3 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 195 147 183 186 233 170 121 118 160 155
Skulder och eget kapital 243 353 349 304 337 274 232 200 295 271
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 300 301 268 251 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 528 546 561 501 509 83 38 76 123 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 198 191 189 166 201 171 138 169 183 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 928 1 335 1 199 1 113 1 090 897 884 782 911 912
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 463 626 593 548 545 429 442 391 456 456
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 377 375 337 356 288 239 257 280 282
Rörelseresultat, EBITDA -151 55 63 18 7 -3 34 -46 33 36
Nettoomsättningförändring -25,98% 5,48% 8,31% 0,46% 27,19% -3,05% 13,04% -14,16% -0,11% -%
Du Pont-modellen -63,79% 14,45% 17,19% 5,92% 0,30% -1,82% 13,36% -24,50% 8,47% 7,75%
Vinstmarginal -16,74% 4,08% 5,06% 1,64% 0,09% -0,58% 3,51% -6,27% 2,74% 2,30%
Bruttovinstmarginal 84,34% 82,25% 80,86% 83,84% 83,39% 81,68% 85,63% 82,86% 84,52% 85,53%
Rörelsekapital/omsättning 4,32% 15,51% 12,73% 10,78% 8,44% 10,04% 12,44% 9,97% 14,05% 11,07%
Soliditet 19,34% 56,36% 46,37% 38,56% 31,16% 37,96% 47,84% 41,00% 46,10% 42,80%
Kassalikviditet 104,62% 214,29% 159,02% 153,23% 131,33% 137,06% 176,86% 147,46% 155,62% 138,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...