Visa allt om Nordisk Ekogödning AB
Visa allt om Nordisk Ekogödning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 346 200 351 341 607 361 334 603 887 1 418
Övrig omsättning 18 131 - 120 96 153 163 115 276 77
Rörelseresultat (EBIT) -1 -19 -182 -157 8 -37 77 175 62 8
Resultat efter finansnetto -3 -17 -189 -163 3 -18 105 141 62 7
Årets resultat -3 -17 -98 0 2 3 54 28 3 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 395 1 526 1 661 1 003 895 1 159 585 592 966 758
Omsättningstillgångar 282 382 203 306 461 329 509 410 831 537
Tillgångar 1 677 1 908 1 865 1 309 1 356 1 488 1 094 1 002 1 797 1 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 602 619 717 717 716 713 677 649 646
Obeskattade reserver 0 0 0 91 256 256 279 241 152 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 992 1 232 1 193 462 257 464 41 17 197 321
Kortfristiga skulder 85 73 53 39 125 53 61 67 799 234
Skulder och eget kapital 1 677 1 908 1 865 1 309 1 356 1 488 1 094 1 002 1 797 1 295
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 91 120
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 79 103 0 49 0 2 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 11 36 41 2 8 0 0 27 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 364 331 351 461 703 514 497 718 1 163 1 495
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 346 200 351 341 607 361 334 603 887 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 11 114 150 14 60 38 38 172 199
Rörelseresultat, EBITDA 132 116 -37 -12 148 83 173 271 141 106
Nettoomsättningförändring 73,00% -43,02% 2,93% -43,82% 68,14% 8,08% -44,61% -32,02% -37,45% -%
Du Pont-modellen 1,01% 1,00% -7,61% -11,23% 1,25% -0,20% 9,69% 18,06% 4,45% 1,24%
Vinstmarginal 4,91% 9,50% -40,46% -43,11% 2,80% -0,83% 31,74% 30,02% 9,02% 1,13%
Bruttovinstmarginal 95,95% 100,00% 90,31% 100,00% 67,38% 90,58% 97,90% 86,57% 27,17% 32,16%
Rörelsekapital/omsättning 56,94% 154,50% 42,74% 78,30% 55,35% 76,45% 134,13% 56,88% 3,61% 21,37%
Soliditet 35,72% 31,55% 33,19% 59,90% 66,79% 60,80% 83,97% 84,88% 42,21% 55,17%
Kassalikviditet 331,76% 483,56% 381,13% 728,21% 355,20% 530,19% 739,34% 611,94% 104,01% 227,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...