Visa allt om Junnifart AB
Visa allt om Junnifart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 218 2 890 9 119 15 980 20 512 22 396 19 797 15 559 19 958 15 202
Övrig omsättning 155 18 305 1 111 734 1 247 1 737 1 118 1 257 948
Rörelseresultat (EBIT) 313 310 174 346 -55 59 542 573 1 596 1 791
Resultat efter finansnetto 49 87 -4 185 -158 -74 456 429 1 325 1 715
Årets resultat 40 37 45 95 -158 186 32 436 944 1 338
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 636 12 648 12 983 13 792 9 514 10 097 10 531 13 928 14 354 4 159
Omsättningstillgångar 571 2 127 4 430 2 834 7 702 7 191 6 176 5 278 5 857 6 712
Tillgångar 14 208 14 776 17 413 16 625 17 217 17 288 16 707 19 206 20 211 10 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 097 5 058 5 020 4 976 4 205 4 644 4 577 4 665 4 329 3 534
Obeskattade reserver 0 0 0 90 0 0 344 344 518 518
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 501 7 407 7 748 6 198 6 345 6 723 7 249 9 886 10 212 3 179
Kortfristiga skulder 609 2 311 4 644 5 362 6 667 5 923 4 536 4 311 5 150 3 640
Skulder och eget kapital 14 208 14 776 17 413 16 625 17 217 17 288 16 707 19 206 20 211 10 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 1 496 962 508 823
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 3 865 10 140 11 324 8 051 6 276 8 760 6 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 1 261 3 728 3 753 3 332 2 346 3 290 2 494
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 700 150 120 120 101 148
Omsättning 2 373 2 908 9 424 17 091 21 246 23 643 21 534 16 677 21 215 16 150
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 9 33 33 33 26 37 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 776 622 679 600 598 539 633
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 582 421 463 402 383 351 402
Rörelseresultat, EBITDA 648 645 507 606 659 779 1 268 1 569 2 454 2 302
Nettoomsättningförändring -23,25% -68,31% -42,93% -22,09% -8,41% 13,13% 27,24% -22,04% 31,29% -%
Du Pont-modellen 2,20% 2,10% 1,00% 2,11% -0,19% 0,48% 3,29% 3,04% 8,36% 16,85%
Vinstmarginal 14,11% 10,76% 1,92% 2,20% -0,16% 0,37% 2,77% 3,75% 8,46% 12,05%
Bruttovinstmarginal 78,76% 100,00% 14,56% 43,73% 86,55% 85,80% 85,59% 86,02% 84,59% 88,27%
Rörelsekapital/omsättning -1,71% -6,37% -2,35% -15,82% 5,05% 5,66% 8,28% 6,22% 3,54% 20,21%
Soliditet 35,87% 34,23% 28,83% 30,35% 24,42% 26,86% 28,91% 25,61% 23,26% 35,94%
Kassalikviditet 93,76% 92,04% 95,39% 52,85% 115,52% 121,41% 136,16% 122,43% 113,73% 184,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...