Visa allt om planoform i göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 272 12 903 8 804 5 757 9 928 7 216 6 274 6 630 8 479 5 531
Övrig omsättning 50 10 502 1 374 564 345 573 275 247 143
Rörelseresultat (EBIT) 181 62 -81 40 609 233 296 -658 458 241
Resultat efter finansnetto 176 59 -124 27 588 207 263 -681 446 238
Årets resultat 131 35 6 24 292 184 263 -481 249 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 462 594 795 841 658 765 254 503 724 336
Omsättningstillgångar 3 972 3 954 1 983 2 156 1 848 1 055 1 345 1 017 910 946
Tillgångar 4 434 4 548 2 778 2 996 2 506 1 820 1 599 1 520 1 634 1 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 249 214 208 384 92 -92 -356 375 276
Obeskattade reserver 0 0 0 156 173 0 0 0 200 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 63 164 265 366 0 0
Kortfristiga skulder 4 054 4 300 2 564 2 632 1 886 1 564 1 427 1 510 1 059 891
Skulder och eget kapital 4 434 4 548 2 778 2 996 2 506 1 820 1 599 1 520 1 634 1 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 277 480 480 74 391 345 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 479 680 713 144 58 50 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 180 338 406 305 275 265 68 191 120 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 250 150
Omsättning 13 322 12 913 9 306 7 131 10 492 7 561 6 847 6 905 8 726 5 674
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 636 4 301 2 935 2 879 4 964 3 608 3 137 3 315 4 240 2 766
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 347 383 390 425 425 91 318 257 235
Rörelseresultat, EBITDA 338 333 253 303 807 464 396 -474 653 354
Nettoomsättningförändring 2,86% 46,56% 52,93% -42,01% 37,58% 15,01% -5,37% -21,81% 53,30% -%
Du Pont-modellen 4,10% 1,39% -2,92% 1,34% 24,30% 12,80% 18,57% -43,16% 28,15% 18,78%
Vinstmarginal 1,37% 0,49% -0,92% 0,69% 6,13% 3,23% 4,73% -9,89% 5,43% 4,36%
Bruttovinstmarginal 17,37% 21,20% 29,83% 21,45% 25,14% 30,93% 18,01% 16,83% 26,42% 28,40%
Rörelsekapital/omsättning -0,62% -2,68% -6,60% -8,27% -0,38% -7,05% -1,31% -7,44% -1,76% 0,99%
Soliditet 8,57% 5,47% 7,70% 10,78% 20,41% 5,05% -5,75% -23,42% 31,76% 28,02%
Kassalikviditet 97,98% 87,12% 77,34% 81,91% 90,77% 67,46% 94,25% 67,35% 85,93% 106,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...