Visa allt om Texthuset Std AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 7 959 7 367 7 231 7 850 5 344 4 798 4 904 4 512 2 465 3 434
Övrig omsättning 1 - 5 86 405 35 48 36 38 7
Rörelseresultat (EBIT) 942 631 930 1 254 965 358 357 102 214 164
Resultat efter finansnetto 1 051 645 993 1 229 900 387 410 100 239 252
Årets resultat 819 396 601 589 470 283 321 90 167 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 050 992 847 799 327 576 589 470 671 637
Omsättningstillgångar 2 668 2 366 2 178 2 318 1 613 896 1 063 892 725 969
Tillgångar 3 719 3 359 3 025 3 118 1 940 1 472 1 652 1 362 1 396 1 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 661 1 468 1 572 1 471 1 132 812 828 688 687 611
Obeskattade reserver 1 024 1 024 902 680 270 41 45 76 134 134
Avsättningar (tkr) 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 7 5 0 0 97 138 169 0 0
Kortfristiga skulder 944 772 546 967 538 522 639 430 575 862
Skulder och eget kapital 3 719 3 359 3 025 3 118 1 940 1 472 1 652 1 362 1 396 1 606
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 367 360 332 334 183 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 336 1 375 1 404 1 226 705 610 571 573 337 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 570 578 570 518 466 402 356 747 199 271
Utdelning till aktieägare 600 600 500 500 250 150 300 180 90 90
Omsättning 7 960 7 367 7 236 7 936 5 749 4 833 4 952 4 548 2 503 3 441
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 3 3 - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 990 1 842 1 808 1 963 1 336 1 200 1 635 1 504 - 1 717
Personalkostnader per anställd (tkr) 483 504 500 441 391 355 423 427 - 503
Rörelseresultat, EBITDA 1 061 776 1 073 1 378 1 043 476 500 230 288 252
Nettoomsättningförändring 8,04% 1,88% -7,89% 46,89% 11,38% -2,16% 8,69% 83,04% -% -%
Du Pont-modellen 28,26% 19,20% 32,86% 40,73% 50,57% 26,77% 25,36% 8,66% 17,12% 15,75%
Vinstmarginal 13,21% 8,76% 13,75% 16,18% 18,36% 8,21% 8,54% 2,62% 9,70% 7,37%
Bruttovinstmarginal 49,73% 50,31% 54,21% 49,91% 55,41% 53,69% 49,10% 49,47% 53,23% 53,44%
Rörelsekapital/omsättning 21,66% 21,64% 22,57% 17,21% 20,12% 7,79% 8,65% 10,24% 6,09% 3,12%
Soliditet 66,14% 67,48% 75,23% 63,25% 68,61% 57,22% 52,13% 54,53% 56,12% 44,05%
Kassalikviditet 265,89% 292,36% 378,75% 226,27% 273,23% 158,43% 156,18% 196,74% 117,57% 106,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...