Visa allt om Hässleholms Storbutik AB
Visa allt om Hässleholms Storbutik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 176 917 172 796 171 105 165 766 157 927 153 065 149 884 135 936 125 097 122 150
Övrig omsättning 9 14 26 48 160 254 173 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 069 6 062 5 622 3 535 3 042 3 566 3 366 1 200 2 325 1 500
Resultat efter finansnetto 6 060 6 074 5 641 3 544 3 094 3 555 3 306 981 2 325 1 463
Årets resultat 3 552 8 642 4 398 1 497 1 641 2 560 2 021 603 1 613 943
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 200 7 134 7 528 8 241 8 315 6 813 6 889 7 735 4 705 3 073
Omsättningstillgångar 15 533 13 965 12 699 12 331 12 280 11 938 10 878 8 959 8 897 10 260
Tillgångar 21 733 21 099 20 227 20 571 20 595 18 751 17 767 16 694 13 602 13 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 980 8 980 4 985 4 091 5 881 4 627 4 680 2 869 2 357 1 214
Obeskattade reserver 1 500 0 5 013 5 020 3 513 2 652 2 589 2 039 1 904 1 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 725 0 0
Kortfristiga skulder 16 254 12 120 10 229 11 460 11 201 11 471 10 498 11 061 9 341 10 292
Skulder och eget kapital 21 733 21 099 20 227 20 571 20 595 18 751 17 767 16 694 13 602 13 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 480 509 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 496 13 702 13 328 13 229 12 336 11 298 10 982 9 504 8 676 8 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 342 3 825 3 975 3 812 3 749 3 487 3 387 3 831 3 178 3 135
Utdelning till aktieägare 3 800 14 782 3 500 3 504 3 286 388 1 112 210 91 470
Omsättning 176 926 172 810 171 131 165 814 158 087 153 319 150 057 135 936 125 097 122 150
Nyckeltal
Antal anställda 44 45 45 41 42 45 49 45 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 021 3 840 3 802 4 043 3 760 3 401 3 059 3 021 3 127 3 054
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 403 397 433 400 356 316 309 318 302
Rörelseresultat, EBITDA 7 609 7 601 7 143 5 140 4 501 4 980 4 698 2 578 3 061 2 379
Nettoomsättningförändring 2,38% 0,99% 3,22% 4,96% 3,18% 2,12% 10,26% 8,66% 2,41% -%
Du Pont-modellen 27,94% 28,78% 27,95% 17,32% 15,07% 19,10% 18,95% 7,24% 17,67% 11,41%
Vinstmarginal 3,43% 3,51% 3,30% 2,15% 1,97% 2,34% 2,25% 0,89% 1,92% 1,25%
Bruttovinstmarginal 21,26% 21,44% 21,33% 21,60% 21,86% 21,72% 21,94% 21,28% 21,81% 21,60%
Rörelsekapital/omsättning -0,41% 1,07% 1,44% 0,53% 0,68% 0,31% 0,25% -1,55% -0,35% -0,03%
Soliditet 23,70% 42,56% 43,98% 37,87% 41,13% 35,10% 37,08% 25,98% 27,41% 18,97%
Kassalikviditet 59,42% 68,80% 74,62% 63,89% 68,10% 57,51% 53,50% 34,85% 50,22% 49,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...