Visa allt om Umecrine AB
Visa allt om Umecrine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 719 2 649 3 680 3 490 2 171 1 109 3 016 1 923 4 217 1 239
Övrig omsättning 29 8 46 69 15 - 3 - 151 74
Rörelseresultat (EBIT) 25 -883 -1 463 -2 053 -2 219 -2 889 -1 034 -1 961 828 -197
Resultat efter finansnetto 62 -14 399 -1 332 -1 949 -2 142 -2 850 -796 -1 358 922 -138
Årets resultat 62 -14 399 -1 332 -1 949 -2 142 -2 850 -796 -1 358 922 -138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 865 4 605 20 020 21 028 18 529 18 232 17 718 17 111 12 826 5 626
Omsättningstillgångar 1 228 1 689 1 137 2 206 6 310 3 632 2 196 4 006 5 517 4 525
Tillgångar 6 094 6 294 21 157 23 234 24 839 21 864 19 914 21 117 18 343 10 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 967 1 904 16 729 18 061 20 011 17 852 19 376 20 172 17 175 8 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 389 428 1 172 828 4 012 537 944 1 168 1 998
Skulder och eget kapital 6 094 6 294 21 157 23 234 24 839 21 864 19 914 21 117 18 343 10 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 39 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 454 1 164 1 485 1 491 980 1 012 1 036 821 557 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 138 346 521 545 334 379 378 323 235 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 748 2 657 3 726 3 559 2 186 1 109 3 019 1 923 4 368 1 313
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 4 4 4 4 4 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 719 883 920 873 543 277 754 481 2 109 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) 601 505 502 511 325 350 356 288 401 38
Rörelseresultat, EBITDA 25 -883 -1 463 -2 053 -2 219 -2 889 -1 034 -1 961 828 -197
Nettoomsättningförändring -35,11% -28,02% 5,44% 60,76% 95,76% -63,23% 56,84% -54,40% 240,36% -%
Du Pont-modellen 1,02% -12,66% -6,09% -8,20% -8,36% -13,02% -3,89% -6,42% 5,05% -1,36%
Vinstmarginal 3,61% -30,09% -35,00% -54,58% -95,62% -256,72% -25,66% -70,51% 21,96% -11,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,94% 99,82% 99,93% 98,54% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,05% 49,08% 19,27% 29,63% 252,51% -34,27% 55,01% 159,23% 103,13% 203,95%
Soliditet 32,28% 30,25% 79,07% 77,74% 80,56% 81,65% 97,30% 95,52% 93,63% 80,32%
Kassalikviditet 562,20% 301,80% 144,86% 144,11% 699,64% 77,07% 308,01% 366,74% 425,68% 199,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...