Visa allt om Nytorget Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 25 993 25 930 23 641 23 443 19 136 16 877 15 625 10 156 7 556 7 626
Övrig omsättning 159 - - - 40 - 465 207 84 73
Rörelseresultat (EBIT) 1 758 2 354 2 700 1 536 848 336 791 992 473 1 136
Resultat efter finansnetto 1 756 2 346 2 711 1 535 599 318 767 993 519 1 293
Årets resultat 1 134 1 310 1 581 799 207 181 427 716 378 933
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 882 832 785 598 485 629 621 476 203 270
Omsättningstillgångar 6 184 6 628 6 989 5 303 4 189 3 660 4 086 3 279 3 667 2 927
Tillgångar 7 066 7 460 7 774 5 901 4 674 4 290 4 707 3 755 3 869 3 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 028 1 894 2 584 1 503 873 1 067 1 286 1 413 1 662 1 524
Obeskattade reserver 2 549 2 266 1 618 940 515 296 232 52 85 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Långfristiga skulder 0 90 83 296 528 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 489 3 210 3 490 3 163 2 758 2 928 3 190 2 246 2 122 1 565
Skulder och eget kapital 7 066 7 460 7 774 5 901 4 674 4 290 4 707 3 755 3 869 3 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 660 660 665 625 635 610 610 528 492 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 619 6 736 6 218 5 759 5 038 3 410 3 474 2 328 1 597 1 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 842 2 855 2 527 2 255 1 886 1 513 1 679 1 119 909 781
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 2 000 500 170 0 0 554 966 240
Omsättning 26 152 25 930 23 641 23 443 19 176 16 877 16 090 10 363 7 640 7 699
Nyckeltal
Antal anställda 24 23 21 19 2 13 13 12 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 083 1 127 1 126 1 234 9 568 1 298 1 202 846 1 079 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 452 452 459 3 815 425 446 335 432 380
Rörelseresultat, EBITDA 1 871 2 442 2 775 1 604 900 387 853 1 121 575 1 215
Nettoomsättningförändring 0,24% 9,68% 0,84% 22,51% 13,39% 8,01% 53,85% 34,41% -0,92% -%
Du Pont-modellen 24,89% 31,62% 35,07% 26,37% 18,25% 8,00% 16,80% 27,11% 14,06% 40,69%
Vinstmarginal 6,77% 9,10% 11,53% 6,64% 4,46% 2,03% 5,06% 10,02% 7,20% 17,06%
Bruttovinstmarginal 92,82% 92,68% 62,87% 93,81% 93,95% 94,58% 91,70% 93,91% 69,12% 91,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,22% 13,18% 14,80% 9,13% 7,48% 4,34% 5,73% 10,17% 20,45% 17,86%
Soliditet 56,84% 49,08% 49,47% 37,21% 26,80% 29,96% 30,95% 38,63% 44,54% 50,10%
Kassalikviditet 248,45% 206,48% 200,26% 167,66% 151,89% 125,00% 128,09% 145,99% 172,81% 187,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...