Visa allt om Nytorget Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 25 930 23 641 23 443 19 136 16 877 15 625 10 156 7 556 7 626 5 257
Övrig omsättning - - - 40 - 465 207 84 73 300
Rörelseresultat (EBIT) 2 354 2 700 1 536 848 336 791 992 473 1 136 374
Resultat efter finansnetto 2 346 2 711 1 535 599 318 767 993 519 1 293 365
Årets resultat 1 310 1 581 799 207 181 427 716 378 933 261
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 832 785 598 485 629 621 476 203 270 213
Omsättningstillgångar 6 628 6 989 5 303 4 189 3 660 4 086 3 279 3 667 2 927 1 621
Tillgångar 7 460 7 774 5 901 4 674 4 290 4 707 3 755 3 869 3 197 1 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 894 2 584 1 503 873 1 067 1 286 1 413 1 662 1 524 722
Obeskattade reserver 2 266 1 618 940 515 296 232 52 85 108 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
Långfristiga skulder 90 83 296 528 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 210 3 490 3 163 2 758 2 928 3 190 2 246 2 122 1 565 989
Skulder och eget kapital 7 460 7 774 5 901 4 674 4 290 4 707 3 755 3 869 3 197 1 833
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 660 665 625 635 610 610 528 492 428 370
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 6 736 6 218 5 759 5 038 3 410 3 474 2 328 1 597 1 478 1 233
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 855 2 527 2 255 1 886 1 513 1 679 1 119 909 781 515
Utdelning till aktieägare 1 000 2 000 500 170 0 0 554 966 240 131
Omsättning 25 930 23 641 23 443 19 176 16 877 16 090 10 363 7 640 7 699 5 557
Nyckeltal
Antal anställda 23 21 19 2 13 13 12 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 127 1 126 1 234 9 568 1 298 1 202 846 1 079 1 089 876
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 452 459 3 815 425 446 335 432 380 376
Rörelseresultat, EBITDA 2 442 2 775 1 604 900 387 853 1 121 575 1 215 450
Nettoomsättningförändring 9,68% 0,84% 22,51% 13,39% 8,01% 53,85% 34,41% -0,92% 45,06% -%
Du Pont-modellen 31,62% 35,07% 26,37% 18,25% 8,00% 16,80% 27,11% 14,06% 40,69% 20,46%
Vinstmarginal 9,10% 11,53% 6,64% 4,46% 2,03% 5,06% 10,02% 7,20% 17,06% 7,13%
Bruttovinstmarginal 92,68% 62,87% 93,81% 93,95% 94,58% 91,70% 93,91% 69,12% 91,00% 85,24%
Rörelsekapital/omsättning 13,18% 14,80% 9,13% 7,48% 4,34% 5,73% 10,17% 20,45% 17,86% 12,02%
Soliditet 49,08% 49,47% 37,21% 26,80% 29,96% 30,95% 38,63% 44,54% 50,10% 44,22%
Kassalikviditet 206,48% 200,26% 167,66% 151,89% 125,00% 128,09% 145,99% 172,81% 187,03% 163,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...