Visa allt om Eldsboda Fastigheter AB
Visa allt om Eldsboda Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 292 5 008 4 894 4 672 4 270 3 422 3 602 3 622 3 387 3 365
Övrig omsättning 137 26 6 12 122 11 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 191 862 1 209 894 401 455 1 138 1 103 722 771
Resultat efter finansnetto 716 403 578 151 -215 129 719 365 4 96
Årets resultat 425 281 316 94 29 34 310 192 34 237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 111 24 244 21 830 22 464 22 777 13 905 13 955 13 747 14 067 14 388
Omsättningstillgångar 1 103 1 726 960 580 497 439 841 323 305 600
Tillgångar 25 215 25 970 22 790 23 044 23 274 14 344 14 795 14 070 14 372 14 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 817 1 542 1 412 1 246 1 302 1 273 1 391 1 081 889 858
Obeskattade reserver 601 449 410 245 234 501 428 140 52 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 585 22 079 19 870 20 164 20 433 11 240 11 921 11 946 12 478 12 973
Kortfristiga skulder 1 211 1 899 1 099 1 389 1 305 1 330 1 055 903 953 1 046
Skulder och eget kapital 25 215 25 970 22 790 23 044 23 274 14 344 14 795 14 070 14 372 14 987
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 174 168 162 156 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 828 559 511 500 497 295 289 283 277 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 297 160 167 162 158 174 136 211 198 188
Utdelning till aktieägare 188 150 150 150 150 0 0 0 0 3
Omsättning 5 429 5 034 4 900 4 684 4 392 3 433 3 615 3 622 3 387 3 365
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 646 2 504 2 447 2 336 2 135 1 711 1 801 1 811 1 694 1 683
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 373 342 335 328 332 288 328 316 309
Rörelseresultat, EBITDA 1 767 1 491 1 843 1 524 930 951 1 467 1 424 1 043 1 076
Nettoomsättningförändring 5,67% 2,33% 4,75% 9,41% 24,78% -5,00% -0,55% 6,94% 0,65% -%
Du Pont-modellen 4,73% 3,42% 5,32% 3,88% 1,74% 3,19% 7,73% 7,88% 5,03% 5,15%
Vinstmarginal 22,54% 17,73% 24,79% 19,16% 9,48% 13,38% 31,73% 30,62% 21,35% 22,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,04% -3,45% -2,84% -17,32% -18,92% -26,04% -5,94% -16,01% -19,13% -13,25%
Soliditet 9,07% 7,29% 7,60% 6,19% 6,34% 11,45% 11,53% 8,40% 6,45% 6,26%
Kassalikviditet 91,08% 90,89% 87,35% 41,76% 38,08% 33,01% 79,72% 35,77% 32,00% 57,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...