Visa allt om Styrtech i Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 209 1 883 2 734 2 287 3 013 3 601 1 398 2 790 2 185 1 643
Övrig omsättning - - - - 137 - - 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 161 -40 142 -115 235 255 -316 281 22 83
Resultat efter finansnetto 161 -42 140 -117 234 253 -315 282 21 83
Årets resultat 123 -42 101 -28 120 207 -218 126 13 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 11 24 43 70
Omsättningstillgångar 557 457 623 540 671 734 324 771 672 630
Tillgångar 557 457 623 540 671 738 335 795 715 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 213 90 232 201 229 308 101 319 193 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 89 28 0 98 13 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Kortfristiga skulder 343 366 391 339 353 402 233 378 508 474
Skulder och eget kapital 557 457 623 540 671 738 335 795 715 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 660 393 685 576 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 648 594 676 622 672 72 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 402 387 400 384 409 431 305 369 320 214
Utdelning till aktieägare 80 0 100 70 0 200 0 0 0 0
Omsättning 2 209 1 883 2 734 2 287 3 150 3 601 1 398 2 822 2 185 1 643
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 105 942 1 367 1 144 1 507 1 801 699 1 395 1 093 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 536 498 553 517 554 592 354 540 469 332
Rörelseresultat, EBITDA 161 -40 142 -115 239 262 -303 300 50 108
Nettoomsättningförändring 17,31% -31,13% 19,55% -24,10% -16,33% 157,58% -49,89% 27,69% 32,99% -%
Du Pont-modellen 28,90% -8,75% 22,79% -21,11% 35,02% 34,55% -93,43% 35,47% 3,08% 11,86%
Vinstmarginal 7,29% -2,12% 5,19% -4,98% 7,80% 7,08% -22,39% 10,11% 1,01% 5,05%
Bruttovinstmarginal 83,34% 86,25% 67,04% 62,88% 56,99% 54,85% 65,88% 71,29% 69,89% 73,34%
Rörelsekapital/omsättning 9,69% 4,83% 8,49% 8,79% 10,55% 9,22% 6,51% 14,09% 7,51% 9,49%
Soliditet 38,24% 19,69% 37,24% 37,22% 43,90% 44,53% 30,15% 49,00% 28,30% 27,91%
Kassalikviditet 162,39% 124,86% 159,34% 159,29% 190,08% 182,59% 139,06% 203,97% 132,28% 132,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...