Visa allt om Styrtech i Lund Aktiebolag
Visa allt om Styrtech i Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 037 2 209 1 883 2 734 2 287 3 013 3 601 1 398 2 790 2 185
Övrig omsättning 143 - - - - 137 - - 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 063 161 -40 142 -115 235 255 -316 281 22
Resultat efter finansnetto 1 063 161 -42 140 -117 234 253 -315 282 21
Årets resultat 821 123 -42 101 -28 120 207 -218 126 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 11 24 43
Omsättningstillgångar 1 429 557 457 623 540 671 734 324 771 672
Tillgångar 1 429 557 457 623 540 671 738 335 795 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 955 213 90 232 201 229 308 101 319 193
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 89 28 0 98 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 474 343 366 391 339 353 402 233 378 508
Skulder och eget kapital 1 429 557 457 623 540 671 738 335 795 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 660 393 685 576
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 648 594 676 622 672 72 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 402 387 400 384 409 431 305 369 320
Utdelning till aktieägare 700 80 0 100 70 0 200 0 0 0
Omsättning 4 180 2 209 1 883 2 734 2 287 3 150 3 601 1 398 2 822 2 185
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 019 1 105 942 1 367 1 144 1 507 1 801 699 1 395 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) 602 536 498 553 517 554 592 354 540 469
Rörelseresultat, EBITDA 1 063 161 -40 142 -115 239 262 -303 300 50
Nettoomsättningförändring 82,75% 17,31% -31,13% 19,55% -24,10% -16,33% 157,58% -49,89% 27,69% -%
Du Pont-modellen 74,39% 28,90% -8,75% 22,79% -21,11% 35,02% 34,55% -93,43% 35,47% 3,08%
Vinstmarginal 26,33% 7,29% -2,12% 5,19% -4,98% 7,80% 7,08% -22,39% 10,11% 1,01%
Bruttovinstmarginal 69,68% 83,34% 86,25% 67,04% 62,88% 56,99% 54,85% 65,88% 71,29% 69,89%
Rörelsekapital/omsättning 23,66% 9,69% 4,83% 8,49% 8,79% 10,55% 9,22% 6,51% 14,09% 7,51%
Soliditet 66,83% 38,24% 19,69% 37,24% 37,22% 43,90% 44,53% 30,15% 49,00% 28,30%
Kassalikviditet 301,48% 162,39% 124,86% 159,34% 159,29% 190,08% 182,59% 139,06% 203,97% 132,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...