Visa allt om 24Res AB
Visa allt om 24Res AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 122 152 23
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -23 -52 -84 -985 -1 282 -1 284 -1 372 -1 058 -592
Resultat efter finansnetto -1 -23 -52 -95 -1 039 -1 316 -1 316 -1 416 -1 093 -428
Årets resultat -1 -23 -52 -95 -1 039 -1 316 -1 316 -1 416 -1 093 -428
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 17 62 102 701 1 297 2 039 2 451 2 723
Omsättningstillgångar 2 2 2 2 19 40 798 180 76 843
Tillgångar 2 2 19 64 121 741 2 096 2 219 2 527 3 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 910 -1 909 -1 886 -1 833 -1 738 -699 617 1 228 1 461 2 553
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 798 798 793 781 733 386 75 79 271 138
Kortfristiga skulder 1 114 1 114 1 113 1 117 1 128 1 055 1 403 912 795 873
Skulder och eget kapital 2 2 19 64 121 741 2 096 2 219 2 527 3 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 41 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 196 345 385 401 167 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 61 113 132 145 68 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 122 152 23
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 122 152 23
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 257 458 518 549 276 230
Rörelseresultat, EBITDA -1 -6 -10 -43 -386 -681 -737 -766 -491 -546
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -19,74% 560,87% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -61,83% -41,87% -10,60%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -1 124,59% -696,05% -1 643,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -600,00% -473,03% -130,43%
Soliditet -95 500,00% -95 450,00% -9 926,32% -2 864,06% -1 436,36% -94,33% 29,44% 55,34% 57,82% 71,59%
Kassalikviditet 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 1,68% 3,79% 56,88% 19,74% 9,56% 96,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...