Visa allt om Allerum Golf AB
Visa allt om Allerum Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 360 6 016 6 039 6 203 6 248 5 735 4 685 5 154 4 920 4 333
Övrig omsättning 2 238 606 574 575 770 868 8 501 770 700 443
Rörelseresultat (EBIT) 2 313 660 1 313 970 -84 180 7 510 -57 316 -413
Resultat efter finansnetto 1 839 56 524 134 -955 -391 7 114 -1 594 151 -414
Årets resultat 1 575 56 524 134 -955 -391 7 114 -1 594 151 -414
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 718 28 068 28 417 28 237 28 608 28 840 29 194 29 598 30 035 107
Omsättningstillgångar 3 418 2 788 3 719 4 180 4 740 4 560 196 3 221 299 507
Tillgångar 31 136 30 856 32 136 32 417 33 348 33 400 29 390 32 819 30 333 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 176 6 601 6 545 6 021 5 887 6 843 7 234 120 1 157 107
Obeskattade reserver 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 281 16 794 17 568 17 283 17 883 18 580 19 858 22 762 22 760 90
Kortfristiga skulder 7 521 7 461 8 024 9 113 9 578 7 977 2 298 9 938 6 416 418
Skulder och eget kapital 31 136 30 856 32 136 32 417 33 348 33 400 29 390 32 819 30 333 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 360 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 425 2 286 2 161 953 974 524 400 399 380 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 680 591 617 275 317 295 249 239 113 214
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 598 6 622 6 613 6 778 7 018 6 603 13 186 5 924 5 620 4 776
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 3 3 3 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 909 859 863 2 068 2 083 1 912 4 685 5 154 4 920 2 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 412 397 409 433 421 695 659 534 393
Rörelseresultat, EBITDA 2 917 1 235 1 830 1 413 364 584 7 920 380 449 -313
Nettoomsättningförändring 5,72% -0,38% -2,64% -0,72% 8,95% 22,41% -9,10% 4,76% 13,55% -%
Du Pont-modellen 7,43% 2,14% 4,09% 2,99% -0,25% 0,54% 25,56% -0,16% 1,48% -64,50%
Vinstmarginal 36,37% 10,97% 21,74% 15,64% -1,34% 3,14% 160,32% -1,01% 9,13% -9,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,51% -77,68% -71,29% -79,53% -77,43% -59,58% -44,87% -130,33% -124,33% 2,05%
Soliditet 26,66% 21,39% 20,37% 18,57% 17,65% 20,49% 24,61% 0,37% 3,81% 17,43%
Kassalikviditet 45,45% 37,37% 46,35% 45,87% 49,49% 57,16% 8,53% 32,41% 4,66% 121,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...