Visa allt om Gröna Ånäs AB
Visa allt om Gröna Ånäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 92 71 - 379 588 774 3 357 2 643 2 519 3 046
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -144 - 97 106 26 320 -53 72 50
Resultat efter finansnetto -3 -140 - 112 120 36 339 -18 98 57
Årets resultat -3 -12 - 60 65 116 185 8 50 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 - 8 13 24 11 18 9 19
Omsättningstillgångar 385 410 - 704 884 910 1 203 1 455 1 640 1 369
Tillgångar 385 418 - 713 897 934 1 214 1 474 1 648 1 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 107 - 186 187 322 306 451 443 393
Obeskattade reserver 0 0 - 128 99 70 195 109 140 113
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 312 - 399 611 543 714 915 1 065 882
Skulder och eget kapital 385 418 - 713 897 934 1 214 1 474 1 648 1 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 6 80 - 80 99 297 545 295 381 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 2 - 7 157 49 237 33 37 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 25 - 56 135 146 278 166 175 155
Utdelning till aktieägare 0 0 - 65 60 200 100 0 0 0
Omsättning 92 71 - 379 588 774 3 357 2 643 2 519 3 046
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 379 588 774 3 357 2 643 2 519 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 171 391 520 1 214 496 605 278
Rörelseresultat, EBITDA 0 -140 - 101 118 34 327 -44 83 68
Nettoomsättningförändring 29,58% -% -% -35,54% -24,03% -76,94% 27,01% 4,92% -17,30% -%
Du Pont-modellen 0,00% -33,49% -% 15,71% 13,38% 3,85% 27,92% -1,29% 5,95% 4,18%
Vinstmarginal 0,00% -197,18% -% 29,55% 20,41% 4,65% 10,10% -0,72% 3,89% 1,90%
Bruttovinstmarginal 73,91% 97,18% -% 98,94% 100,00% 84,37% 92,25% 61,94% 68,68% 53,18%
Rörelsekapital/omsättning 111,96% 138,03% -% 80,47% 46,43% 47,42% 14,57% 20,43% 22,83% 15,99%
Soliditet 26,75% 25,60% -% 39,32% 28,98% 40,00% 37,04% 35,92% 33,00% 34,18%
Kassalikviditet 136,52% 131,41% -% 176,44% 144,68% 167,59% 168,49% 159,02% 153,99% 155,22%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...