Visa allt om Biz Invest Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 586 1 135 1 722 2 265 3 428 2 962 1 912 1 720 3 825 1 523
Övrig omsättning 317 393 349 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 -47 -20 198 284 191 338 75 220 262
Resultat efter finansnetto 34 -45 -15 203 285 197 340 73 222 262
Årets resultat 27 85 20 152 135 106 182 37 119 166
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 13 18 26 3 7 112 20 12 17
Omsättningstillgångar 449 528 635 844 969 1 051 838 399 818 680
Tillgångar 455 541 653 870 973 1 057 950 420 830 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 229 144 274 257 252 346 163 245 280
Obeskattade reserver 167 167 323 368 375 291 240 154 135 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 132 144 186 228 341 515 364 102 450 338
Skulder och eget kapital 455 541 653 870 973 1 057 950 420 830 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 423 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 438 682 802 818 794 1 069 708 704 886 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 221 323 308 60 177 219 218 244 319 178
Utdelning till aktieägare 0 100 0 150 135 130 200 0 118 154
Omsättning 903 1 528 2 071 2 265 3 428 2 962 1 912 1 720 3 825 1 523
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 293 568 861 1 133 857 592 637 573 1 275 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 338 511 574 461 356 261 309 316 402 251
Rörelseresultat, EBITDA 40 -42 -12 208 287 196 346 83 225 269
Nettoomsättningförändring -48,37% -34,09% -23,97% -33,93% 15,73% 54,92% 11,16% -55,03% 151,15% -%
Du Pont-modellen 7,69% -8,32% -2,45% 23,33% 29,29% 18,64% 35,79% 18,81% 26,75% 37,59%
Vinstmarginal 5,97% -3,96% -0,93% 8,96% 8,31% 6,65% 17,78% 4,59% 5,80% 17,20%
Bruttovinstmarginal 92,66% 65,81% 57,14% 59,96% 54,46% 54,52% 71,81% 64,65% 37,83% 68,02%
Rörelsekapital/omsättning 54,10% 33,83% 26,07% 27,20% 18,32% 18,10% 24,79% 17,27% 9,62% 22,46%
Soliditet 63,13% 66,41% 58,51% 62,67% 54,82% 44,13% 54,61% 65,21% 41,23% 48,33%
Kassalikviditet 340,15% 366,67% 341,40% 370,18% 284,16% 204,08% 230,22% 391,18% 181,78% 201,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...