Visa allt om Biz Invest Consulting Aktiebolag
Visa allt om Biz Invest Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 126 586 1 135 1 722 2 265 3 428 2 962 1 912 1 720 3 825
Övrig omsättning 110 317 393 349 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 185 34 -47 -20 198 284 191 338 75 220
Resultat efter finansnetto 185 34 -45 -15 203 285 197 340 73 222
Årets resultat 108 27 85 20 152 135 106 182 37 119
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 6 13 18 26 3 7 112 20 12
Omsättningstillgångar 598 449 528 635 844 969 1 051 838 399 818
Tillgångar 624 455 541 653 870 973 1 057 950 420 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 157 229 144 274 257 252 346 163 245
Obeskattade reserver 213 167 167 323 368 375 291 240 154 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 146 132 144 186 228 341 515 364 102 450
Skulder och eget kapital 624 455 541 653 870 973 1 057 950 420 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 423 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 525 438 682 802 818 794 1 069 708 704 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 232 221 323 308 60 177 219 218 244 319
Utdelning till aktieägare 140 0 100 0 150 135 130 200 0 118
Omsättning 1 236 903 1 528 2 071 2 265 3 428 2 962 1 912 1 720 3 825
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 563 293 568 861 1 133 857 592 637 573 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 338 511 574 461 356 261 309 316 402
Rörelseresultat, EBITDA 185 40 -42 -12 208 287 196 346 83 225
Nettoomsättningförändring 92,15% -48,37% -34,09% -23,97% -33,93% 15,73% 54,92% 11,16% -55,03% -%
Du Pont-modellen 29,65% 7,69% -8,32% -2,45% 23,33% 29,29% 18,64% 35,79% 18,81% 26,75%
Vinstmarginal 16,43% 5,97% -3,96% -0,93% 8,96% 8,31% 6,65% 17,78% 4,59% 5,80%
Bruttovinstmarginal 93,52% 92,66% 65,81% 57,14% 59,96% 54,46% 54,52% 71,81% 64,65% 37,83%
Rörelsekapital/omsättning 40,14% 54,10% 33,83% 26,07% 27,20% 18,32% 18,10% 24,79% 17,27% 9,62%
Soliditet 69,09% 63,13% 66,41% 58,51% 62,67% 54,82% 44,13% 54,61% 65,21% 41,23%
Kassalikviditet 409,59% 340,15% 366,67% 341,40% 370,18% 284,16% 204,08% 230,22% 391,18% 181,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...