Visa allt om Relation AB
Visa allt om Relation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 390 13 269 15 172 15 060 14 904 15 568 12 546 9 307 9 493 8 664
Övrig omsättning - 218 62 65 225 225 687 371 268 3 897
Rörelseresultat (EBIT) 420 448 752 343 625 799 738 328 287 678
Resultat efter finansnetto 418 456 752 346 625 802 737 325 256 677
Årets resultat 193 263 486 286 318 406 558 217 66 313
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 28 218 337 349 597 633 621 547 221
Omsättningstillgångar 5 759 6 166 5 779 4 340 8 203 6 855 6 802 3 487 2 152 2 672
Tillgångar 5 938 6 195 5 997 4 676 8 553 7 453 7 435 4 108 2 698 2 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 076 2 883 2 620 2 133 1 847 1 529 1 123 565 348 483
Obeskattade reserver 1 084 935 839 727 804 652 430 484 494 393
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 778 2 377 2 539 1 816 5 902 5 271 5 881 3 059 1 856 2 018
Skulder och eget kapital 5 938 6 195 5 997 4 676 8 553 7 453 7 435 4 108 2 698 2 893
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 490 509 4 468 599
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 204 2 883 3 014 2 897 2 576 1 746 1 726 1 088 800 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 020 1 290 1 333 1 242 1 186 996 934 540 551 553
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 11 390 13 487 15 234 15 125 15 129 15 793 13 233 9 678 9 761 12 561
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 7 8 8 7 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 278 1 896 2 167 2 151 1 863 1 946 1 792 2 327 1 899 2 166
Personalkostnader per anställd (tkr) 671 624 657 630 502 432 479 427 399 533
Rörelseresultat, EBITDA 448 559 871 493 1 066 1 039 946 527 432 853
Nettoomsättningförändring -14,16% -12,54% 0,74% 1,05% -4,27% 24,09% 34,80% -1,96% 9,57% -%
Du Pont-modellen 7,12% 7,39% 12,64% 7,46% 7,34% 10,79% 9,99% 8,20% 10,86% 24,30%
Vinstmarginal 3,71% 3,45% 5,00% 2,32% 4,21% 5,16% 5,92% 3,62% 3,09% 8,11%
Bruttovinstmarginal 51,19% 52,08% 51,63% 52,10% 57,68% 43,85% 47,07% 43,72% 39,91% 9,42%
Rörelsekapital/omsättning 34,95% 28,56% 21,36% 16,76% 15,44% 10,17% 7,34% 4,60% 3,12% 7,55%
Soliditet 66,04% 58,31% 54,60% 57,07% 28,52% 26,96% 19,37% 22,24% 26,08% 26,48%
Kassalikviditet 323,90% 259,40% 227,61% 238,99% 138,99% 130,05% 115,66% 113,99% 115,95% 132,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...