Visa allt om SESVE Konsult AB
Visa allt om SESVE Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 306 1 550 1 472 2 593 2 902 2 393 1 649 1 612 2 109 548
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -487 198 291 647 629 332 425 83 944 166
Resultat efter finansnetto -473 614 293 652 642 329 441 113 972 164
Årets resultat -29 566 335 347 350 234 353 145 632 123
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 715 2 732 2 369 2 400 2 100 1 500 0 0 4 9
Omsättningstillgångar 224 1 160 1 199 2 428 2 552 2 020 3 173 3 726 3 671 2 253
Tillgångar 2 939 3 892 3 568 4 828 4 652 3 520 3 173 3 726 3 675 2 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 713 3 141 2 725 2 540 2 443 2 323 2 238 2 080 2 314 1 682
Obeskattade reserver 117 561 569 714 544 388 388 424 531 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 3 0 3 5 5 5 5
Kortfristiga skulder 110 190 272 1 571 1 663 806 544 1 218 825 129
Skulder och eget kapital 2 939 3 892 3 568 4 828 4 652 3 520 3 173 3 726 3 675 2 262
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 534 534 466 473 389 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 313 472 377 792 418 365 149 229 53 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 186 279 324 440 506 446 150 171 99 0
Utdelning till aktieägare 0 400 150 150 250 230 150 195 380 0
Omsättning 306 1 550 1 472 2 593 2 902 2 393 1 649 1 612 2 109 548
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 306 1 550 736 1 297 1 451 1 197 825 806 1 055 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 864 396 676 780 729 455 631 500 -
Rörelseresultat, EBITDA -487 198 291 647 629 332 425 86 949 179
Nettoomsättningförändring -80,26% 5,30% -43,23% -10,65% 21,27% 45,12% 2,30% -23,57% 284,85% -%
Du Pont-modellen -15,82% 17,14% 8,21% 13,57% 13,80% 9,80% 13,96% 4,00% 27,05% 7,56%
Vinstmarginal -151,96% 43,03% 19,90% 25,26% 22,12% 14,42% 26,86% 9,24% 47,13% 31,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,25% 62,58% 62,98% 33,05% 30,63% 50,73% 159,43% 155,58% 134,95% 387,59%
Soliditet 95,42% 91,95% 88,81% 63,51% 61,13% 74,12% 79,54% 64,02% 73,37% 88,56%
Kassalikviditet 203,64% 610,53% 440,81% 154,55% 153,46% 250,62% 583,27% 305,91% 444,97% 1 746,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...