Visa allt om Wiklund & Micke's All El AB
Visa allt om Wiklund & Micke's All El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 714 8 172 9 375 5 320 5 331 4 167 3 144 2 743 2 152 2 201
Övrig omsättning - - - - - 31 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 122 923 816 1 091 722 628 33 134 -12 95
Resultat efter finansnetto 1 120 926 828 1 091 702 622 22 70 -37 62
Årets resultat 653 724 477 590 359 332 14 53 -22 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 279 213 141 67 41 13 23 83 84
Omsättningstillgångar 2 249 2 135 3 398 2 346 1 882 1 104 756 364 375 617
Tillgångar 2 557 2 414 3 611 2 488 1 949 1 145 769 387 459 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 864 840 963 673 454 141 168 149 188
Obeskattade reserver 1 110 831 840 630 350 160 0 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 88 37 72 50
Kortfristiga skulder 628 718 1 930 895 926 530 539 182 237 448
Skulder och eget kapital 2 557 2 414 3 611 2 488 1 949 1 145 769 387 459 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 692 668 636 572 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 719 1 812 1 790 1 291 1 081 262 85 0 43 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 764 698 925 432 394 331 334 302 217 181
Utdelning till aktieägare 700 700 700 600 300 140 20 40 35 60
Omsättning 8 714 8 172 9 375 5 320 5 331 4 198 3 144 2 743 2 152 2 201
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 179 2 043 2 344 1 330 1 777 1 389 1 048 1 372 1 076 1 101
Personalkostnader per anställd (tkr) 647 660 726 460 538 438 370 491 430 449
Rörelseresultat, EBITDA 1 138 939 825 1 100 722 641 42 144 -1 102
Nettoomsättningförändring 6,63% -12,83% 76,22% -0,21% 27,93% 32,54% 14,62% 27,46% -2,23% -%
Du Pont-modellen 43,96% 38,48% 23,07% 43,85% 37,10% 54,85% 4,29% 34,88% -2,61% 13,55%
Vinstmarginal 12,90% 11,37% 8,89% 20,51% 13,56% 15,07% 1,05% 4,92% -0,56% 4,32%
Bruttovinstmarginal 52,93% 53,34% 50,42% 71,18% 58,53% 60,07% 51,18% 51,70% 52,93% 64,61%
Rörelsekapital/omsättning 18,60% 17,34% 15,66% 27,27% 17,93% 13,77% 6,90% 6,64% 6,41% 7,68%
Soliditet 65,85% 62,64% 41,41% 57,37% 47,77% 49,95% 18,34% 43,41% 32,46% 28,36%
Kassalikviditet 358,12% 297,35% 176,06% 262,12% 203,24% 208,30% 140,26% 200,00% 158,23% 137,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...