Visa allt om CR Branding AB
Visa allt om CR Branding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 733 567 688 670 494 561 709 611 582 419
Övrig omsättning - - 19 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 4 -19 1 -262 -157 24 37 -21 -65
Resultat efter finansnetto 79 3 -23 -2 -266 -59 35 21 -66 -18
Årets resultat 79 3 -23 -2 -266 -37 13 2 -66 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 187 209 166 166 166 7 12 24 37
Omsättningstillgångar 330 264 260 264 283 413 418 427 365 397
Tillgångar 531 451 469 430 449 579 426 439 389 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 72 69 67 68 194 256 244 242 308
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 131 131 131 56 105 195 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 248 247 269 306 276 190 147 185 147 127
Skulder och eget kapital 531 451 469 430 449 579 426 439 389 434
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 159 - - 0 151 198 125 151 56
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 233 0 205 171 197 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 91 107 120 96 100 89 89 68 75 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Omsättning 733 567 707 675 494 561 709 611 582 419
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 733 567 688 670 494 561 709 611 582 419
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 295 402 303 310 271 352 218 260 121
Rörelseresultat, EBITDA 79 4 -19 1 -262 -156 29 49 -8 -37
Nettoomsättningförändring 29,28% -17,59% 2,69% 35,63% -11,94% -20,87% 16,04% 4,98% 38,90% -%
Du Pont-modellen 14,88% 0,89% -4,05% 0,23% -58,35% -8,98% 8,45% 8,43% -5,40% -4,15%
Vinstmarginal 10,78% 0,71% -2,76% 0,15% -53,04% -9,27% 5,08% 6,06% -3,61% -4,30%
Bruttovinstmarginal 99,18% 96,12% 88,23% 95,52% 100,00% 99,82% 97,88% 99,67% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,19% 3,00% -1,31% -6,27% 1,42% 39,75% 38,22% 39,61% 37,46% 64,44%
Soliditet 28,44% 15,96% 14,71% 15,58% 15,14% 33,51% 63,90% 57,22% 62,21% 70,97%
Kassalikviditet 126,21% 97,98% 81,41% 86,27% 102,54% 217,37% 284,35% 230,81% 248,30% 312,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...