Visa allt om Systemprodukter i Kungsbacka Aktiebolag
Visa allt om Systemprodukter i Kungsbacka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 17 562 16 305 14 940 14 614 15 422 15 017 14 641 16 233 9 090 13 445
Övrig omsättning 50 125 89 1 32 350 64 115 174 -
Rörelseresultat (EBIT) 625 811 343 -102 -358 323 -221 21 125 60
Resultat efter finansnetto 605 771 286 -183 -457 499 -301 -124 91 14
Årets resultat 221 308 286 -183 -255 303 -37 -48 19 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 958 1 117 1 262 449 641 882 1 281 1 437 784 710
Omsättningstillgångar 3 368 3 695 3 741 4 661 4 359 4 515 4 371 5 183 3 001 3 748
Tillgångar 4 326 4 812 5 003 5 110 5 001 5 397 5 651 6 621 3 785 4 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 753 1 532 1 224 938 1 121 1 376 1 073 1 110 1 158 1 139
Obeskattade reserver 264 154 0 0 0 302 234 501 597 558
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 1 047 1 612 1 801 1 696 1 894 2 212 2 403 543 604
Kortfristiga skulder 2 231 2 079 2 166 2 371 2 185 1 825 2 132 2 606 1 486 2 156
Skulder och eget kapital 4 326 4 812 5 003 5 110 5 001 5 397 5 651 6 621 3 785 4 458
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 607 591 3 067 251 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 402 3 082 3 022 3 358 3 391 2 381 2 580 3 067 1 654 2 348
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 281 1 097 1 023 1 118 1 132 977 1 238 1 370 760 1 029
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 612 16 430 15 029 14 615 15 454 15 367 14 705 16 348 9 264 13 445
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 9 10 10 9 9 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 756 1 812 1 660 1 461 1 542 1 669 1 627 1 623 1 010 1 494
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 475 457 453 456 460 498 550 303 434
Rörelseresultat, EBITDA 646 819 367 132 -118 576 42 285 171 150
Nettoomsättningförändring 7,71% 9,14% 2,23% -5,24% 2,70% 2,57% -9,81% 78,58% -% -%
Du Pont-modellen 14,49% 16,94% 6,92% -1,90% -7,10% 10,65% -3,65% 0,42% 3,33% 1,41%
Vinstmarginal 3,57% 5,00% 2,32% -0,66% -2,30% 3,83% -1,41% 0,17% 1,39% 0,47%
Bruttovinstmarginal 39,71% 40,86% 41,67% 44,39% 41,09% 43,38% 44,53% 49,52% 44,43% 42,21%
Rörelsekapital/omsättning 6,47% 9,91% 10,54% 15,67% 14,10% 17,91% 15,29% 15,88% 16,67% 11,84%
Soliditet 45,28% 34,33% 24,47% 18,36% 22,42% 29,62% 22,04% 22,21% 41,95% 34,56%
Kassalikviditet 92,02% 114,96% 96,08% 122,61% 118,44% 137,21% 111,96% 91,14% 140,04% 108,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...