Visa allt om M2 Gävle Centrum AB
Visa allt om M2 Gävle Centrum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 57 134 99 126 289 702 166 726 196 648
Övrig omsättning - 289 - 214 1 366 1 505 5 608 4 920 2 047 3 457
Rörelseresultat (EBIT) -13 289 -119 81 -191 -6 342 -26 002 8 901 -21 167 -40 872
Resultat efter finansnetto 124 1 540 25 196 -47 -7 059 -195 996 -42 941 -40 792 -58 631
Årets resultat 124 1 540 25 196 -47 -7 059 -195 996 -42 941 -40 792 -58 631
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 700 17 700 17 700 112 700 112 800 200 17 981 123 093 149 972 108 058
Omsättningstillgångar 6 874 6 757 110 904 15 893 16 227 23 680 35 792 107 371 76 633 105 958
Tillgångar 24 574 24 457 128 604 128 593 129 027 23 880 53 773 230 464 226 605 214 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 664 6 540 110 543 110 518 110 284 15 331 22 389 40 027 78 024 16 279
Obeskattade reserver 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 125 250 550 856 1 183 5 114 6 119
Långfristiga skulder 17 910 17 910 17 910 17 910 17 938 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 7 26 40 555 7 999 30 528 189 254 143 467 191 618
Skulder och eget kapital 24 574 24 457 128 604 128 593 129 027 23 880 53 773 230 464 226 605 214 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 808 1 573 1 383 1 209 1 637
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 13 806 24 714 30 297 30 562 33 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 6 499 11 926 12 629 14 091 16 267
Utdelning till aktieägare 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 289 0 214 1 366 58 639 104 734 294 622 168 773 200 105
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - 54 71 88 105 104
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 058 1 396 3 292 1 588 1 891
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 405 555 522 441 502
Rörelseresultat, EBITDA -13 289 -119 81 -191 -3 778 -22 732 12 445 -18 648 -32 671
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -42,36% -65,78% 73,76% -15,22% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -26,11% -344,35% -12,57% -9,13% -18,89%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -10,91% -186,80% -10,00% -12,42% -20,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 51,07% 38,37% 28,37% 30,22% 25,68%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 27,45% 5,31% -28,26% -40,09% -43,56%
Soliditet 27,12% 26,74% 86,03% 85,94% 85,47% 64,20% 41,64% 17,37% 34,43% 7,61%
Kassalikviditet -% 96 528,57% 426 553,85% 39 732,50% 2 923,78% 296,04% 63,24% 44,88% 35,76% 44,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...