Visa allt om Viab Ulricehamn AB
Visa allt om Viab Ulricehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 535 15 630 17 047 15 989 14 537 6 671 16 748 12 004 12 116 11 583
Övrig omsättning 1 418 1 299 1 541 1 670 1 715 690 1 550 1 045 1 015 863
Rörelseresultat (EBIT) 1 919 1 765 2 191 1 412 1 143 1 270 2 707 946 1 724 1 291
Resultat efter finansnetto 1 915 1 749 2 174 1 381 1 078 1 237 2 644 873 1 681 1 204
Årets resultat 1 632 1 269 1 641 1 044 542 699 1 274 703 745 730
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 534 2 793 2 902 3 546 4 042 4 620 4 624 4 211 4 040 3 038
Omsättningstillgångar 8 263 7 729 8 420 7 043 9 204 8 775 8 300 6 722 6 062 6 076
Tillgångar 10 797 10 522 11 322 10 590 13 246 13 395 12 924 10 933 10 101 9 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 334 3 202 3 433 2 792 4 748 4 206 4 587 3 813 3 610 3 031
Obeskattade reserver 3 951 4 134 4 019 3 958 4 002 3 678 3 372 2 494 2 588 1 958
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 189 579 239 734 1 129 1 230 1 725 1 460 1 795
Kortfristiga skulder 3 498 2 997 3 291 3 601 3 761 4 383 3 735 2 900 2 444 2 330
Skulder och eget kapital 10 797 10 522 11 322 10 590 13 246 13 395 12 924 10 933 10 101 9 114
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 101 1 214 1 136 1 087
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 575 4 373 4 614 4 289 4 610 1 754 3 454 1 858 1 916 1 807
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 780 1 718 1 687 1 670 1 790 637 1 551 1 059 1 079 1 262
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 1 500 1 000 2 000 0 1 080 500 500 166
Omsättning 17 953 16 929 18 588 17 659 16 252 7 361 18 298 13 049 13 131 12 446
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 16 16 16 16 17 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 033 1 042 1 065 999 909 417 985 1 091 1 010 965
Personalkostnader per anställd (tkr) 398 410 399 376 403 149 354 368 340 349
Rörelseresultat, EBITDA 2 533 2 445 2 835 2 070 1 786 1 490 3 349 1 530 2 244 1 834
Nettoomsättningförändring 5,79% -8,31% 6,62% 9,99% 117,91% -60,17% 39,52% -0,92% 4,60% -%
Du Pont-modellen 17,78% 16,78% 19,37% 13,35% 8,68% 9,48% 21,08% 8,70% 17,97% 14,83%
Vinstmarginal 11,61% 11,30% 12,86% 8,84% 7,91% 19,04% 16,27% 7,92% 14,98% 11,67%
Bruttovinstmarginal 60,24% 59,48% 61,38% 60,37% 57,60% 59,57% 62,74% 63,66% 58,24% 64,55%
Rörelsekapital/omsättning 28,82% 30,28% 30,09% 21,53% 37,44% 65,84% 27,26% 31,84% 29,86% 32,34%
Soliditet 59,42% 61,08% 58,01% 53,91% 58,11% 51,64% 54,72% 51,69% 54,19% 48,72%
Kassalikviditet 145,83% 144,74% 167,82% 100,67% 150,92% 136,98% 140,62% 159,07% 172,50% 200,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...